$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Скупови, торке, речници

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише скуп који садржи бројеве -3, 14, 7, 22?

  Q-341: Изабери тачан одговор:

 • s = [-3, 14, 7, 22]
 • Нетачно
 • s = (-3, 14, 7, 22)
 • Нетачно
 • s = {-3, 14, 7, 22}
 • Тачно

Питање 2.

Шта може бити резултат извршавања наредног кода?

s = {-1, 57, 20, -1}
print(s)

  Q-342: Изабери тачан одговор:

 • {-1, 20, 57}
 • Тачно
 • [-1, 57, 20]
 • Нетачно
 • {-1, 20, 57, -1}
 • Нетачно

Питање 3.

Шта може бити резултат извршавања наредног кода?

s = [-5, 43, 18, -5]
print( set(s) )

  Q-343: Изабери тачан одговор:

 • {-5, 18, 43}
 • Тачно
 • [-5, 18, 43]
 • Нетачно
 • Функцију set није могуће применити на листу, па ће Пајтон окружење исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 4.*

Нека у наредном коду листа sportisti састављена од имена ученика који тренирају неки спорт, а листа izborni имена оних ученика који су пријавили спорт као изборни предмет. Шта ће представљати резултат који се добија извршавањем целокупног кода?

sportisti = ["Милош", "Петар", "Никола", "Ана"]
izborni = ["Милош", "Ана", "Милица"]
svi = sportisti + izborni
z = set(svi)
print(z)

  Q-344: Изабери тачан одговор:

 • Списак ученика који имају бар једну од додатних спортских активности, тј. тренирају неки спорт, пријављени су за изборни спорт или оба.
 • Тачно
 • Списак ученика који и тренирају неки спорт и бирали су спорт као изборни предмет.
 • Нетачно
 • Сортиран списак sportisti.
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {34, 38, 16, 25, 30}
B = {33, 41, 10, 45, 21, 27}
C = A & B
print( C )

  Q-345: Изабери тачан одговор:

 • set()
 • Тачно
 • {33, 34, 38, 41, 10, 45, 16, 21, 25, 27, 30}
 • Нетачно
 • {34, 38, 16, 25, 30}
 • Нетачно

Питање 6.

Шта може да буде резултат извршавања наредног кода у Пајтон окружењу?

A = {33, 39, 15, 26, 28}
B = {32, 42, 44, 46}
C = A | B
print( C )

  Q-346: Изабери тачан одговор:

 • set()
 • Нетачно
 • {32, 33, 39, 42, 44, 46, 15, 26, 28}
 • Тачно
 • {33, 39, 15, 26, 28}
 • Нетачно

Питање 7.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {49, 21, 24, 28, 31}
print( len(A) )

Одговор:

Питање 8.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

A = {32, 1, 41, 12, 46, 19, 27, 30}
B = {33, 1, 41, 43, 48, 22, 28, 29}
C = A & B
D = C - {1}
print( len(D) )

Одговор:

Питање 9.*

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и списaк одељења којима физичку културу предајe наспавница Марина, одреди која су одељења међу пласираним одељења којима НЕ предаје наставница Марина?

и део програма за његово решавање:

m = {'V-3', 'V-1', 'VI-1'}
plasirani = {'V-1', 'VII-5', 'VIII-5', 'V-3', 'VII-2', 'VI-3', 'VIII-4', 'VI-1'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-347: Изабери тачан одговор:

 • k = plasirani - m
 • Тачно
 • k = plasirani & m
 • Нетачно
 • k = m - plasirani
 • Нетачно

Питање 10.*

Нека је дат следећи задатак

За дати списак одељења једне школе која су се пласирала за наредни круг школског турнира у кошарци, као и спискове одељења којима физичку културу предају наспавница Марина и одељења којима предаје наставник Никола, одреди колико међу пласираним има одељења којима НЕ предају ово двоје наставника?

и део програма за његово решавање:

marina = {'V-3', 'V-1', 'VI-1'}
nikola = {'VII-5', 'VII-2'}
plasirani = {'V-1', 'VII-5', 'VIII-5', 'V-3', 'VII-2', 'VI-3', 'VIII-4', 'VI-1'}
_______________
print(k)

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-348: Изабери тачан одговор:

 • k = plasirani - (marina | nikola)
 • Тачно
 • k = plasirani & (marina | nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani - (marina & nikola)
 • Нетачно
 • k = plasirani & (marina & nikola)
 • Нетачно

Питање 11.**

Које од наведених тврђења о датом коду је тачно?

rec1 = input("Unesi prvu rec")
rec2 = input("Unesi drugu rec")
slova1 = set(rec1)
slova2 = set(rec2)
k = abs(len(slova1) - len(slova2))

  Q-349: Изабери тачан одговор:

 • k има вредност 0 када су rec1 и rec2 исте дужине.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када су rec1 и rec2 идентичне.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када важи да се сваки карактер који се појављује у rec1 појављује и у rec2, тј. да је скуп различитих карактера који се јављају у запису rec1 подскуп скупа различитих карактера у rec2.
 • Нетачно
 • k има вредност 0 само када скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec1 има исти број елемената као и скуп различитих карактера који се користе за запис ниске rec2.
 • Тачно

Питање 12.

На који начин се у Пајтон језику дефинише уређени пар бројева -4, -1?

  Q-350: Изабери тачан одговор:

 • t = [-4, -1]
 • Нетачно
 • t = (-4, -1)
 • Тачно
 • t = {-4, -1}
 • Нетачно

Питање 13.

Шта ће исписати Пајтон окружење по извршавању следећег кода?

P = (177,75)
print(P[1])

  Q-351: Изабери тачан одговор:

 • 177
 • Нетачно
 • 75
 • Тачно
 • (177, 75)
 • Нетачно

Питање 14.*

Која ће од понуђених линија узроковати грешку када се дода следећем програму на означено место?

Petar = (198, 78)
(visina, tezina) = (167, 78)
_______________
print( vs )

  Q-352: Изабери тачан одговор:

 • vs = (Petar[0] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar[1] + visina) / 2
 • Нетачно
 • vs = (Petar + visina) / 2
 • Тачно

Питање 15.

Нека је датом линијом кода дефинисана листа која торки која садржи списак назива и броја дана у месецу једне непрeступне године.

meseci = [("јануар", 31), ("фебруар", 28), ("март", 31), ("април", 30),("мај", 31), ("јун", 30), ("јул", 31), ("август", 31), ("септембар", 30), ("октобар", 31), ("новембар", 30), ("децембар", 31)]

Којом од понуђених наредби можеш број дана у фебруару месецу да промениш у број дана који фебруар има у преступној години?

  Q-353: Изабери тачан одговор:

 • meseci[1] = ("фебруар", 29)
 • Тачно
 • meseci[2] = ("фебруар", 29)
 • Нетачно
 • meseci[1][1] = (29)
 • Нетачно

Питање 16.

На који начин се у Пајтон језику дефинише речник који представља каталог аутомобила са њиховим ценама и садржи следеће податке: цена аутомобила fiat 500l је 11400, цена аутомобила renault clio је 11100, цена аутомобила toyota corolla је 13900?

  Q-354: Изабери тачан одговор:

 • cene_automobila = {"fiat 500l": 11400,"renault clio": 11100,"toyota corolla": 13900}
 • Тачно
 • cene_automobila = ["fiat 500l": 11400,"renault clio": 11100,"toyota corolla": 13900]
 • Нетачно
 • cene_automobila = {("fiat 500l": 11400),("renault clio": 11100),("toyota corolla": 11100)}
 • Нетачно

Питање 17.*

Нека је речник дефинисан на следећи начин

cene_automobila = {"fiat 500l": 12500,"renault clio": 11800,"toyota corolla": 15900}

На који од понуђених начина је могуће додати речнику аутомобил марке toyota yaris и поставити му цену на 11400?

  Q-355: Изабери тачан одговор:

 • cene_automobila( "toyota yaris" ) = 11400
 • Нетачно
 • cene_automobila[ "toyota yaris" ] = 11400
 • Тачно
 • cene_automobila.append( "toyota yaris", 11400 )
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању датог програма?

s = {'a8': 12.0}
lista = []
for x in s:
 lista.append(s[x])
print(lista)

  Q-356: Изабери тачан одговор:

 • [('a8', 12.0)]
 • Нетачно
 • ['a8']
 • Нетачно
 • [12.0]
 • Тачно