$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - догађаји

Питање 1.

Претпоставимо да смо дефинисали функцију obradi_dogadjaj и навели је у позиву функције pygamebg.frame_loop

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  ...

pygamebg.frame_loop(30, nov_frejm, obradi_dogadjaj)

Означи тачна тврђења.

  Q-319: Изабери тачан одговор:

 • У функцији obradi_dogadjaj морамо да одреагујемо на сваки догађај који може да стигне до ове функције
 • Нетачно
 • У функцији obradi_dogadjaj можемо да одреагујемо на догађаје који нас интересују
 • Тачно
 • Ако у функцији obradi_dogadjaj не одреагујемо на неки догађај који је прослеђен функцији, тај догађај ће бити поново прослеђиван док не одреагујемо на њега.
 • Нетачно

Питање 2.

Нека је дат следећи програм.

import pygame as pg, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(300, 300, "")

def nov_frejm():
  pass

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  if dogadjaj.type == pg.KEYDOWN:
    prozor.fill(pg.Color("white"))
    pg.draw.rect(prozor, pg.Color("yellow"), (50, 50, 200, 100))

pygamebg.frame_loop(30, nov_frejm, obradi_dogadjaj)

Означи тачна тврђења.

  Q-320: Изабери тачан одговор:

 • Да би био приказан жути правоугаоник, неопходно је да корисник притисне тастер са стрелицом на доле.
 • Нетачно
 • Уколико корисник притисне било који тастер биће приказан жути правоугаоник.
 • Тачно
 • Прозор неће моћи да буде затворен док корисник не покрене догађај pg.KEYDOWN.
 • Нетачно

Питање 3.

Ако држимо притиснут неки тастер тастатуре (и нисмо претходно мењали подразумевани начин генерисања догађаја тастатуре)

  Q-321: Изабери тачан одговор:

 • Догађај pygame.KEYDOWN се једном прослеђује функцији за обраду догађаја и то приликом спуштања тастера
 • Тачно
 • Догађај pygame.KEYDOWN се за то време стално прослеђује функцији за обраду догађаја
 • Нетачно
 • Систем може да пропусти да проследи догађај pygame.KEYDOWN ако је био заузет у тренутку притиска на тастер
 • Нетачно

Питање 4.

Који догађаји настају када „откуцамо” неко слово на тастатури?

  Q-322: Изабери тачан одговор:

 • pygame.CLICKED
 • Нетачно
 • pygame.KEYDOWN
 • Тачно
 • pygame.KEYPRESSED
 • Нетачно
 • pygame.KEYUP
 • Тачно

Питање 5.*

Ако је реакција на догађаје дефинисана наредним кодом, шта је потребно да корисник уради да би плави круг био видљив?

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  if dogadjaj.type == pg.KEYDOWN:
    pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (200, 200), 100)
  elif dogadjaj.type == pg.KEYUP:
    pg.draw.circle(prozor, pg.Color("red"), (200, 200), 100)

  Q-323: Изабери тачан одговор:

 • Плави круг ће постати и остати видљив након првог притиска на било који тастер.
 • Нетачно
 • Плави круг не може бити видљив, јер одмах по исцртавању бива прецртан црвеним кругом.
 • Нетачно
 • Плави круг ће бити видљив онолико дуго колико је тастер притиснут.
 • Тачно

Питање 6.*

Дата је функција за обраду догађаја:

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  if dogadjaj.type == pg.KEYDOWN:
    pg.draw.circle(prozor, pg.Color("blue"), (200, 200), 100)
  pg.draw.circle(prozor, pg.Color("red"), (200, 200), 100)

Које тврђење је тачно?

  Q-324: Изабери тачан одговор:

 • Плави круг ће постати и остати видљив након првог клика било ког тастера.
 • Нетачно
 • Плави круг не може бити видљив, јер одмах по исцртавању бива прецртан црвеним кругом.
 • Тачно
 • Плави круг ће бити видљив онолико дуго колико је тастер притиснут.
 • Нетачно

Питање 7.

Којим од понуђених линија кода се врши провера да ли је притиснут тастер слова A?

 1. if (dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN) and (dogadjaj.key == pygame.K_a):
  
 2. if (dogadjaj.type == pygame.KEYDOWN) or (dogadjaj.key == pygame.K_a):
  
 3. if (dogadjaj.type == pygame.K_a):
  

  Q-325: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно

Питање 8.*

Означи које од наредби је потребно у PyGame програму навести да би током његовог извршавања догађај био исправно регистрован.

  Q-326: Изабери тачан одговор:

 • import pygame
 • Тачно
 • pygame.display.update()
 • Нетачно
 • pygame.display.set_mode()
 • Тачно
 • prozor.fill()
 • Нетачно
 • pygame.init()
 • Тачно

Питање 9.

Догађај затварања прозора је у PyGame библиотеци означен са:

  Q-327: Изабери тачан одговор:

 • pygame.QUIT
 • Тачно
 • pygame.EXIT
 • Нетачно
 • pygame.CLOSE
 • Нетачно

Питање 10.

Позивом функције pygame.event.wait() се зауставља рад програма на 1 секунду.

  Q-328: Изабери тачан одговор:

 • да
 • Нетачно
 • не
 • Тачно

Питање 11.

Функција pygame.event.wait() враћа информацију о томе који се догађај десио.

  Q-329: Изабери тачан одговор:

 • да
 • Тачно
 • не
 • Нетачно

Питање 12.

Уколико се до позива функције pygame.event.wait() десило више догађаја који нису обрађени функција ће вратити информацију о последњем.

  Q-330: Изабери тачан одговор:

 • да
 • Нетачно
 • не
 • Тачно

Питање 13.

Уколико у тренутку позива pygame.event.wait() нема необрађених догађаја функција даје поруку о грешци.

  Q-331: Изабери тачан одговор:

 • да
 • Нетачно
 • не
 • Тачно

Питање 14.

Уколико у тренутку позива pygame.event.wait() нема необрађених догађаја рад програма се зауставља до првог наредног догађаја.

  Q-332: Изабери тачан одговор:

 • да
 • Тачно
 • не
 • Нетачно

Питање 15.**

Који од програма ће при покретању радити све док корисник не затвори прозор?

 1. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  pg.quit()
  
 2. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  while pg.event.wait().type == pg.QUIT:
   pass
  pg.quit()
  
 3. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  if pg.event.wait().type != pg.QUIT:
   pass
  
 4. import pygame as pg
  pg.init()
  prozor = pg.display.set_mode((300, 300))
  prozor.fill(pg.Color("white"))
  pg.draw.rect(prozor, pg.Color("red"), (50, 50, 200, 100))
  pg.display.update()
  while pg.event.wait().type != pg.QUIT:
   pass
  pg.quit()
  

  Q-333: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 16.*

Следећа недовршена функција за обраду догађаја треба да провери да ли је кликнуто мишем на правоугаону слику димензија w_sl x h_sl, са горњим левим теменом у тачки (x_sl, y_sl).

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  global __________ # А
  if dogadjaj.type == __________: # B
    x_mis, y_mis = __________ # C
    if (x_sl < x_mis and x_mis < x_sl + w_sl and
        __________): # D
      kliknuto_na_sliku = True

Делови који недостају функцији су набројани у наставку. Упиши редне бројеве делова који недостају функцији у редоследу у ком их треба убацити на места A, B, C, D редом (дакле, прво редни број дела који треба убацити на место A, итд.)

 1. pg.MOUSEBUTTONDOWN
  
 2. y_sl < y_mis and y_mis < y_sl + h_sl
  
 3. kliknuto_na_sliku
  
 4. dogadjaj.pos
  

Одговор:

Питање 17.*

Нека je sl слика коју програм у сваком фрејму приказује на позицији (x_sl, y_sl), а w_sl и h_sl нека су редом ширина и висина те слике.

def nov_frejm():
  prozor.fill(pg.Color("skyblue"))
  prozor.blit(sl, (x_sl, x_sl))

Шта нам омогућава следећа функција за обраду догађаја?

def obradi_dogadjaj(dogadjaj):
  global x_sl, y_sl, w_sl, h_sl, pr
  if dogadjaj.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN:
    x_mis, y_mis = dogadjaj.pos
    if (x_sl < x_mis and x_mis < x_sl + w_sl and
        y_sl < y_mis and y_mis < y_sl + h_sl):
      pr = True
  elif dogadjaj.type == pg.MOUSEBUTTONUP:
    pr = False
  elif dogadjaj.type == pg.MOUSEMOTION:
    if pr:
      x_sl = x_mis - w_sl // 2
      y_sl = y_mis - h_sl // 2

  Q-334: Изабери тачан одговор:

 • Да променимо слику када корисник кликне на њу
 • Нетачно
 • Да престанемо да приказујемо слику када корисник кликне на њу
 • Нетачно
 • Да превлачимо мишем слику по прозору
 • Тачно
 • Да преврнемо слику наопако када корисник кликне на њу.
 • Нетачно