$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - цртање и петље

Питање 1.

Када се помоћу петље црта испрекидана линија са цртама дужине 200 и размацима дужине 100, следећа црта је померена у односу на претходну за

  Q-286: Изабери тачан одговор:

 • 100 пиксела
 • Нетачно
 • 200 пиксела
 • Нетачно
 • 300 пиксела
 • Тачно
 • 400 пиксела
 • Нетачно

Питање 2.

Шта се исцртава следећим кодом?

x, y = 100, 100
for i in range(10):
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+10, y), 1)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+10, y), (x+10, y+10), 1)
  x, y = x+10, y+10

  Q-287: Изабери тачан одговор:

 • усправна испрекидана линија
 • Нетачно
 • водоравна испрекидана линија
 • Нетачно
 • степенаста линија
 • Тачно

Питање 3.

Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода?

boje = [pygame.Color("red"), pygame.Color("blue"), pygame.Color("white")]
for i in range(3):
  pygame.draw.rect(prozor, boje[i], (x + i*30, y + i*40, 60, 40))
_images/pg_petlje_rect01.png

  Q-288: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Тачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 4.

Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода?

boje = [pygame.Color("red"), pygame.Color("blue"), pygame.Color("white")]
for i in range(3):
  pygame.draw.rect(prozor, boje[i], (x + i*30, y + i*10, 60, 40))
_images/pg_petlje_rect02.png

  Q-289: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Тачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 5.

Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода?

for a in range(10, 60, 10):
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+a, y), (x+a-d, y+d))
_images/pg_petlje_kose.png

  Q-290: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Тачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 6.

Која од понуђених слика настаје извршавањем следећег кода?

boje = [pygame.Color("red"), pygame.Color("blue"), pygame.Color("white")]
for i in range(3):
  pygame.draw.circle(prozor, boje[i], (x - i*20, y), 20)
_images/pg_petlje_krugovi1.png

  Q-291: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Тачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 7.

Које од кружних линија, задатих следећим наредбама, садрже тачку (x, y)?

  Q-292: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y-r), r, 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x-r, y), r, 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), r, 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x+r, y), r, 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+r), r, 1)
 • Тачно

Питање 8.*

Следећим кодом треба да се исцрта пет кругова. Ти кругови ће се додиривати ако уместо (P, Q) стоји

for a in range(20, 120, 20):
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (P, Q), 20, 1)

  Q-293: Изабери тачан одговор:

 • (x+a, y)
 • Нетачно
 • (x+a, y+a)
 • Нетачно
 • (x+2*a, y)
 • Тачно
 • (x, y+2*a)
 • Тачно
 • (x, y+a)
 • Нетачно

Питање 9.*

Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода?

for r in range(a, n*a+1, a):
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x+r, y), r, 1)
_images/pg_petlje_krugovi2.png

  Q-294: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Тачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 10.*

Којим од датих кодова се може нацртати водоравна испрекидана линија од 10 цртица која почиње од тачке (x0, y0), тако да су и цртице и размаци дужине a?

 1. for i in range(10):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x0+2*i*a, y0), (x0+(2*i+1)*a, y0), 1)
  
 2. for t in range(0, 20*a, 2*a):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x0+t, y0), (x0+t+a, y0), 1)
  
 3. x = x0
  for i in range(10):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y0), (x+a, y0), 1)
    x += 2*a
  
 4. for t in range(a, 20*a, 2*a):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x0+t-a, y0), (x0+t, y0), 1)
  

  Q-295: Изабери тачан одговор:

 • код 1
 • Тачно
 • код 2
 • Тачно
 • код 3
 • Тачно
 • код 4
 • Тачно

Питање 11.

Која од понуђених слика настаје извршавањем следећег кода?

dx, dy = 10, 10
for i in range(n):
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+dx, y+dy), 1)
  x += dx
  y += dy
  dy = -dy
_images/pg_petlje_cikcak.png

  Q-296: Изабери тачан одговор:

 • код 1
 • Тачно
 • код 2
 • Нетачно
 • код 3
 • Нетачно
 • код 4
 • Нетачно

Питање 12.*

Којим од датих кодова се може нацртати решетка од n x n квадрата странице дужине a (по n+1 усправних и водоравних линија)?

 1. for i in range(n+1):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+i*a), (x+a, y+i*a), 1)
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+i*a, y), (x+i*a, y+a), 1)
  
 2. for i in range(n+1):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+a, y), 1)
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+a), 1)
  
 3. for i in range(n+1):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+i*a), (x+n*a, y+i*a), 1)
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+i*a, y), (x+i*a, y+n*a), 1)
  
 4. for i in range(n+1):
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+i*a), (x, y+(i+1)*a), 1)
    pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+i*a, y), (x+(i+1)*a, y), 1)
  

  Q-297: Изабери тачан одговор:

 • код 1
 • Нетачно
 • код 2
 • Нетачно
 • код 3
 • Тачно
 • код 4
 • Нетачно

Питање 13.*

Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода?

for a in range(5):
 for b in range(3):
  pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (x+20*a, y+20*b, 10, 10), 1)
_images/pg_petlje_rect03.png

  Q-298: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • слика 4
 • Тачно

Питање 14.**

Ове четири слике су креиране помоћу четири петље дате у наставку, али не у том редоследу.

_images/pg_petlje_rect04.png

Испиши редне бројеве петљи у редоследу у коме су дате резултујуће слике.

 1. for a in range(0, 75, 15):
   pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+a, 50, 10), 1)
  
 2. for a in range(10, 60, 10):
   pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (x, y, a, a), 1)
  
 3. for a in range(10, 60, 10):
   pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (x-a, y-a, a, a), 1)
  
 4. for a in range(0, 75, 15):
   pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (x+a, y, 10, 50), 1)
  

Одговор: