$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - релативне координате

Питање 1.

Једна усправна дуж је нацртана наредбом

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y1), (x, y2))

Којом наредбом ћемо нацртати исту такву дуж, померену 100 пиксела удесно?

  Q-273: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+100, y1+100), (x, y2))
 • Нетачно
 • pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+100, y1+100), (x+100, y2+100))
 • Нетачно
 • pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y1+100), (x, y2+100))
 • Нетачно
 • pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+100, y1), (x+100, y2))
 • Тачно
 • pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y1), (x+100, y2+100))
 • Нетачно

Питање 2.

Следећа наредба исцртава један троугао

pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1), (x2, y2), x3, y3)])

Којом наредбом ћемо нацртати исти такав троугао, померен 100 пиксела на горе?

  Q-274: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1-100), (x2, y2), (x3, y3)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1-100, y1), (x2-100, y2), (x3-100, y3)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1-100), (x2, y2-100), x3, y3-100)])
 • Тачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1+100), (x2, y2+100), (x3, y3+100)])
 • Нетачно

Питање 3.

Дате наредбе исцртавају два круга

pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (260, 160), 60)
pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"), (380, 340), 60)

Како треба померити плави круг да би се поклопио са црвеним?

  Q-275: Изабери тачан одговор:

 • кругови се не могу поклопити јер нису исте величине
 • Нетачно
 • За 120 пиксела лево и 180 пиксела горе
 • Нетачно
 • кругови се већ поклапају, нема потребе за померањем
 • Нетачно
 • За 120 пиксела десно и 180 пиксела доле
 • Тачно

Питање 4.

Ако је полазни четвороугао задат следећом наредбом

pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4)])

која наредба исцртава исти такав четвороугао, померен a пиксела на доле?

  Q-276: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1+a), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1+a), (x2, y2+a), (x3, y3+a), (x4, y4+a)])
 • Тачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1+a, y1), (x2+a, y2), (x3+a, y3), (x4+a, y4)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(x1, y1-a), (x2, y2-a), (x3, y3-a), (x4, y4-a)])
 • Нетачно

Питање 5.

Какав је међусобни положај кругова нацртаних овим наредбама?

pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y-r), r, 1)
pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+r), r, 1)

  Q-277: Изабери тачан одговор:

 • Секу се
 • Нетачно
 • Додирују се
 • Тачно
 • Немају заједничких тачака
 • Нетачно
 • Први се налази унутар другог
 • Нетачно

Питање 6.

Извршавањем следеће две наредбе исцртава се облик цифре 1.

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+a, y), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+a, y), (x+a, y+4*a), 3)

Где je при томе тачка (x, y)?

_images/pg_rel_koord_cifra1.png

  Q-278: Изабери тачан одговор:

 • У тачки "A"
 • Нетачно
 • У тачки "B"
 • Тачно
 • У тачки "C"
 • Нетачно
 • У тачки "D"
 • Нетачно

Питање 7.

Нека је на следећој слици горње лево теме решетке у тачки (x, y), а страница малих квадрата нека је дужине d.

_images/pg_rel_koord_iksoks_crvena.png

Које су координате крајева црвене дужи?

  Q-279: Изабери тачан одговор:

 • (x+d, y+d), (x+2*d, y+d)
 • Нетачно
 • (x, y+d), (x+3*d, y+d)
 • Нетачно
 • (x+d, y+d), (x+d, y+3*d)
 • Нетачно
 • (x+d, y+3*d), (x+d, y)
 • Тачно

Питање 8.

Нека је на следећој слици горње лево теме решетке у тачки (x, y), а страница малих квадрата нека је дужине d.

_images/pg_rel_koord_iksoks_zuta.png

Које су координате крајева жуте дужи?

  Q-280: Изабери тачан одговор:

 • (x, y+2*d), (x+3*d, y+2*d)
 • Тачно
 • (x, y+d), (x+3*d, y+d)
 • Нетачно
 • (x+2*d, y), (x+2*d, y+3*d)
 • Нетачно
 • (x, y+2*d), (x+2*d, y+2*d)
 • Нетачно

Питање 9.*

Допуњавањем датог кода може се нацртати цифра 6 као на слици (без црвених тачака).

_images/pg_rel_koord_cifra6.png

Шта треба да стоји уместо линија?

T11 = (x, y)
T21 = (x+a, y)
T12 = __________
T22 = (x+a, y+a)
T13 = (x, y+2*a)
T23 = __________
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T11, T21, 3) # gornja
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T12, T22, 3) # srednja
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T13, T23, 3) # donja
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T11, T13, 3) # leva
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T22, T23, 3) # desna

  Q-281: Изабери тачан одговор:

 • T12 = (x+2*a, y); T23 = (x, y+4*a)
 • Нетачно
 • T12 = (x+2*a, y+a); T23 = (x+a, y+2*a)
 • Нетачно
 • T12 = (x, y+a); T23 = (x+a, y+2*a)
 • Тачно
 • T12 = (x, y+a); T23 = (x+2*a, y+2*a)
 • Нетачно

Питање 10.*

Нека је на следећој слици горње лево теме чоколаде у тачки (x, y) и нека су коцкице чоколаде ширине w и висине h.

_images/pg_rel_koord_cokolada.png

Допуниити прву наредбу следећег кода, тако да се тим кодом црта жута линија по којој је чоколада сломљена.

temena = __________
pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("yellow"), temena)

  Q-282: Изабери тачан одговор:

 • temena = [(x, y+2*h), (x+3*w, y+2*h), (x+3*w, , y+5*h), (x+4*w, y+5*h)]
 • Нетачно
 • temena = [(x+2*w, y), (x+2*w, y+2*h), (x+4*w, , y+2*h), (x+4*w, y+4*h)]
 • Нетачно
 • temena = [(x+2*w, y), (x+2*w, y+3*h), (x+5*w, , y+3*h), (x+5*w, y+4*h)]
 • Тачно
 • temena = [(x+3*w, y+h), (x+3*w, y+4*h), (x+6*w, , y+4*h), (x+6*w, y+5*h)]
 • Нетачно

Питање 11.

Извршавањем следећих наредби треба да се исцрта облик цифре 4.

T1 = (x, y+3*a)
T2 = (x+3*a, y+3*a)
T3 = (x+2*a, y)
T4 = (x+2*a, y+4*a)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T1, T2, 1) # vodoravna
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), T3, T4, 1) # uspravna
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), ___, ___, 1) # kosa

Шта треба да стоји уместо линија у последњој наредби да би била исцртана четворка?

  Q-283: Изабери тачан одговор:

 • T1, T3
 • Тачно
 • T2, T3
 • Нетачно
 • T1, T4
 • Нетачно
 • T2, T4
 • Нетачно

Питање 12.

Извршавањем следећег кода црта се облик једног слова. Којег?

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+100))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+50, y))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+50), (x+50, y+50))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+100), (x+50, y+100))

  Q-284: Изабери тачан одговор:

 • "M"
 • Нетачно
 • "E"
 • Тачно
 • "W"
 • Нетачно
 • "Ш"
 • Нетачно

Питање 13.*

Следеће наредбе цртају парове линија у облику слова „L”, „T”, „V”, „X”, али не тим редом.

Упиши слова у редоследу којим их цртају ове наредбе

# прво слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+100, y+200))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+100, y), (x, y+200))
x += 100

# друго слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+50, y+200))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+100, y), (x+50, y+200))
x += 100

# треће слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+200))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+200), (x+100, y+200))
x += 100

# четврто слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+100, y))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+50, y), (x+50, y+200))

Одговор:

Питање 14.*

Следеће наредбе цртају по три линије које формирају слова „F”, „H”, „K”, „N”, али не тим редом.

Упиши слова у редоследу којим их цртају ове наредбе

# прво слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+2*a, y))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+2*a, y+4*a))
x += 100

# друго слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+2*a, y), (x+2*a, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+2*a, y+2*a))
x += 100

# треће слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+2*a, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+2*a, y), (x+2*a, y+4*a))
x += 100

# четврто слово
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x, y+4*a))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+2*a, y))
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y+2*a), (x+2*a, y+2*a))

Одговор:

Питање 15.

Тачка симетрична тачки (50, 50) у односу на вертикалну (усправну) осу симетрије прозора величине 350 x 250 је тачка

  Q-285: Изабери тачан одговор:

 • (50, 50)
 • Нетачно
 • (300, 50)
 • Тачно
 • (50, 200)
 • Нетачно