$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - једноставне фигуре

Питање 1.

Следећом наредбом се у прозору црта правоугаоник:

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (100, 250, 350, 450))

Које су његове димензије?

  Q-251: Изабери тачан одговор:

 • 100 x 250
 • Нетачно
 • 250 x 200
 • Нетачно
 • 350 x 450
 • Тачно
 • 150 x 100
 • Нетачно

Питање 2.

Нека су дате следеће наредбе

# naredba 1
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (40, 40, 160, 80))

# naredba 2
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (40, 40, 170, 90), 10)

Којом од понуђених наредби је могуће прозору додати правоугаоник као на слици?

_images/pg_figure_crveni_pravougaonik.png

  Q-252: Изабери тачан одговор:

 • Наредбом 1
 • Тачно
 • Наредбом 2
 • Нетачно
 • Обема наредбама се дефинише правоугаоник траженог изгледа.
 • Нетачно

Питање 3.

Нека је дат следећи код

import pygame, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(300, 200, "")
prozor.fill(pygame.Color("white"))
  # POZICIJA 1
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (75, 75, 150, 50),1)
  # POZICIJA 2
pygamebg.wait_loop()

и нека је дата наредба

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (50, 50, 200, 100))

Шта би од понуђених корака резултирало програмом који црта слику попут дате?

_images/pg_figure_crveni_i_crni_pravougaonik.png

  Q-253: Изабери тачан одговор:

 • Додавањем наведене наредбе на позицију 1.
 • Тачно
 • Додавањем наведене наредбе на позицију 2.
 • Нетачно
 • Додавањем наведене наредбе на било коју од означених позиција.
 • Нетачно
 • Никаквим додавањем издвојене наредбе није могуће добити дату слику.
 • Нетачно

Питање 4.

Шта ће бити приказано покретањем наредног програма?

import pygame, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(800, 600, "")
prozor.fill(pygame.Color("white"))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (40, 40, 40, 40))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (80, 40, 40, 40))
pygamebg.wait_loop()

Упиши ознаку једног од понуђених одговора који сматраш тачним.

 1. _images/pg_figure_kvadrati11.png
 2. _images/pg_figure_kvadrati12.png
 3. _images/pg_figure_kvadrati13.png
 4. _images/pg_figure_kvadrati14.png

  Q-254: Изабери тачан одговор:

 • Слика 1
 • Нетачно
 • Слика 2
 • Тачно
 • Слика 3
 • Нетачно
 • Слика 4
 • Нетачно

Питање 5.

Шта ће бити приказано покретањем наредног програма?

import pygame, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(800, 600, "")
prozor.fill(pygame.Color("white"))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (75, 75, 75, 150))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (75, 150, 75, 75))
pygamebg.wait_loop()

Упиши ознаку једног од понуђених одговора који сматраш тачним.

 1. _images/pg_figure_kvadrati11.png
 2. _images/pg_figure_kvadrati12.png
 3. _images/pg_figure_kvadrati13.png
 4. _images/pg_figure_kvadrati14.png

  Q-255: Изабери тачан одговор:

 • Слика 1
 • Тачно
 • Слика 2
 • Нетачно
 • Слика 3
 • Нетачно
 • Слика 4
 • Нетачно

Питање 6.

Којом од следећих наредби се исцртава црвени квадрат димензија 40 x 40 у доњем левом углу прозора димензија 160 x 160 (види слику)?

_images/pg_figure_kvadrat_dole_levo.png

  Q-256: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (40, 120, 160, 160))
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (120, 40, 40, 40))
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (0, 120, 40, 40))
 • Тачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (0, 160, 40, 40))
 • Нетачно
 • Ниједном од понуђених наредби се не добија таква слика.
 • Нетачно

Питање 7.*

Дат је непотпун код једног PyGame програма.

import pygame, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(100, 100, "")
prozor.fill(pygame.Color("white"))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (40, 40, 20, 20), 1)
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), _______, 1)
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), _______, 1)
pygamebg.wait_loop()

Чиме треба попунити означена места у коду да би резултат извршавања програма био приказ прозора дат на слици?

_images/pg_figure_tri_kvadrata.png

  Q-257: Изабери тачан одговор:

 • (30, 30, 30, 30) и (20, 20, 40, 40)
 • Тачно
 • (30, 30, 20, 20) и (20, 20, 20, 20)
 • Нетачно
 • (30, 30, 40, 40) и (20, 20, 60, 60)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 8.*

Дат је непотпун код једног PyGame програма.

import pygame, pygamebg
prozor = pygamebg.open_window(150, 150, "")
prozor.fill(pygame.Color("white"))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("orange"), (25, 25, 100, 100))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (45, 45, 20, 20))
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), ___________)
pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (65, 85, 20, 20))
pygamebg.wait_loop()

Допуни непотпуну команду тако да програм црта овакву слику:

_images/pg_figure_robot.png

  Q-258: Изабери тачан одговор:

 • (45, 85, 20, 20)
 • Нетачно
 • (65, 45, 20, 20)
 • Нетачно
 • (85, 45, 20, 20)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.

Којом наредбом се може исцртати правоугаоник, у који је уписана елипса задата наредбом

pygame.draw.ellipse(prozor, pygame.Color("black"), (420, 360, 120, 60), 1)

  Q-259: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (420, 360, 120, 60), 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (420, 360, 240, 120), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (420, 360, 540, 420), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (300, 300, 240, 120), 1)
 • Нетачно

Питање 10.

Шта се исцртава следећом наредбом?

pygame.draw.ellipse(prozor, pygame.Color("orange"), (150, 100, 50, 50), 1)

  Q-260: Изабери тачан одговор:

 • Круг попуњен бојом
 • Нетачно
 • Кружница - линија
 • Тачно
 • Елипса (општи случај) попуњена бојом
 • Нетачно
 • Елипса (општи случај) - линија
 • Нетачно

Питање 11.

Којом наредбом се може исцртати квадрат, у који је уписана кружница задата наредбом

pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (700, 600), 100, 1)

  Q-261: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (700, 600, 100, 100), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (700, 600, 200, 200), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (700, 600, 800, 700), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (600, 500, 200, 200), 1)
 • Тачно

Питање 12.*

Које од следећих наредби цртају кружну линију са центром у тачки (280, 240) и полупречником 40?

  Q-262: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.ellipse(prozor, pygame.Color("black"), (280, 240, 40, 40), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("black"), (280, 240), 40, 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.ellipse(prozor, pygame.Color("black"), (280, 240, 80, 80), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.ellipse(prozor, pygame.Color("black"), (240, 200, 80, 80), 1)
 • Тачно

Питање 13.

Којом наредбом се може нацртати правоугаоник са центром у тачки (175, 150), ширине 100 и висине 50?

  Q-263: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (175, 150, 100, 50), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (125, 125, 100, 50), 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (125, 125, 50, 25), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (175, 150, 50, 25), 1)
 • Нетачно

Питање 14.

Којом наредбом се може исцртати правоугаоник ширине 240 и висине 160, тако да буде центриран у већем правоугаонику задатом помоћу наредбе

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (360, 320, 400, 320), 1)

  Q-264: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (360, 320, 240, 160), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (440, 400, 240, 160), 1)
 • Тачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (560, 480, 240, 160), 1)
 • Нетачно
 • pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (240, 240, 240, 160), 1)
 • Нетачно

Питање 15.

Следећом наредбом се у прозору црта једна кружница:

pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (100, 100), 60, 1)

Међу понуђеним тврђењима означи тачна.

  Q-265: Изабери тачан одговор:

 • Полупречник кружнице је 100.
 • Нетачно
 • Полупречник кружнице је 60.
 • Тачно
 • Центар кружнице је у тачки са координатама (60,1).
 • Нетачно
 • Ако су ширина и висина прозора по 100 пиксела, кружница ће бити делимично видљива.
 • Тачно

Питање 16.

Нека је квадрат дефинисан следећом наредбом.

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (25, 25, 50, 50), 1)

Уколико је круг уписан у квадрат, које су координате центра круга, а чему је једнака дужина полупречника круга?

  Q-266: Изабери тачан одговор:

 • Координате центра су (25, 25), а полупречник је једнак 50.
 • Нетачно
 • Координате центра су (25, 25), а полупречник је једнак 25.
 • Нетачно
 • Координате центра су (50, 50), а полупречник је једнак 25.
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.*

Нека су квадрат и кружница задати следећим наредбама

pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (xk, yk, a, a), 1)
pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (x, y), r, 1)

Уколико је кружница уписана у квадрат означи тачна тврђења.

  Q-267: Изабери тачан одговор:

 • Важи да је r = a.
 • Нетачно
 • Важи да је xk = x, као и yk = y.
 • Нетачно
 • Важи да је (xk + a = x + r) и да је (yk + a = y + r).
 • Тачно
 • Важи да је r = 2*a.
 • Нетачно

Питање 18.*

Који од понуђених кодова

 1. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (600, 300, 300, 300), 1)
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (600, 600), 300, 1)
  
 2. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (600, 300, 300, 300), 1)
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (750, 750), 150, 1)
  
 3. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("black"), (600, 300, 300, 300), 1)
  pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (1050, 750), 300, 1)
  

резултира исцртавањем квадрата и круга који се додирују у једној тачки?

  Q-268: Изабери тачан одговор:

 • Наредбе 1
 • Нетачно
 • Наредбе 2
 • Тачно
 • Наредбе 3
 • Нетачно

Питање 19.

Шта се исртава помоћу следећих наредби?

temena = [(40, 80), (80, 80), (80, 40), (60, 20), (40, 40)]
pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), temena)

  Q-269: Изабери тачан одговор:

 • троугао
 • Нетачно
 • четвороугао
 • Нетачно
 • петоугао
 • Тачно
 • ништа од наведеног
 • Нетачно

Питање 20.

Које особине има троугао који се исцртава следећом наредбом?

pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(10, 10), (20, 20), (10, 20)])

  Q-270: Изабери тачан одговор:

 • правоугли
 • Тачно
 • једнакокраки
 • Тачно
 • оштроугли
 • Нетачно
 • једнакостранични
 • Нетачно

Питање 21.

Под којим условима би следећа наредба исцртала квадрат?

pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(a, b), (a, d), (c, d), (c, b)])

  Q-271: Изабери тачан одговор:

 • Ако је c-a = d-b
 • Тачно
 • Дата наредба увек исцртава квадрат
 • Нетачно
 • Ако је a=b и c=d
 • Нетачно
 • Дата наредба ни под којим условима не исцртава квадрат
 • Нетачно

Питање 22.*

У прозор величине 800 x 600 треба уписати ромб дијагонала паралелних осама, тако да су темена ромба удаљена по 5 пиксела од средишта ивица прозора. Којом наредбом се то може учинити?

  Q-272: Изабери тачан одговор:

 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("red"), [(0, 300), (400, 600), (800, 300), (400, 0)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("red"), [(5, 300), (400, 595), (795, 300), (400, 5)])
 • Тачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("red"), [(5, 300), (795, 300), (400, 595), (400, 5)])
 • Нетачно
 • pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("red"), [(5, 300), (400, 5), (795, 300), (400, 595)])
 • Тачно