$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

PyGame - цртање линија

Питање 1.

У ком положају ће бити дуж исцртана наредном командом?

pygame.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (150, 350), (150, 450), 1)

  Q-235: Изабери тачан одговор:

 • Дуж ће бити постављена хоризонтално.
 • Нетачно
 • Дуж ће бити постављена вертикално/усправно.
 • Тачно
 • Дуж ће бити искошена.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта представља последњи аргумент у следећем позиву функције draw (у овом случају број 1)?

pygame.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (400, 300), (400, 400), 1)

  Q-236: Изабери тачан одговор:

 • Дебљину линије изражену у пикселима.
 • Тачно
 • Дебљину линије изражену у милиметрима.
 • Нетачно
 • Дужину линије изражену у центриметрима.
 • Нетачно

Питање 3.

Какву дуж исцртава следећа наредба?

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (120, 350), (370, 350), 3)

  Q-237: Изабери тачан одговор:

 • Усправну дуж дужине 350
 • Нетачно
 • Усправну дуж дужине 250
 • Нетачно
 • Водоравну дуж дужине 350
 • Нетачно
 • Водоравну дуж дужине 250
 • Тачно

Питање 4.

Шта се исцртава помоћу следеће две наредбе?

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 400), (450, 400), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (350, 400), (350, 600), 3)

  Q-238: Изабери тачан одговор:

 • Фигура у облику слова Г
 • Нетачно
 • Фигура у облику слова L
 • Нетачно
 • Фигура у облику слова Т
 • Тачно
 • Фигура у облику знака +
 • Нетачно

Питање 5.

Шта се исцртава помоћу следеће три наредбе?

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+100, y+200), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+200, y+100), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+200, y+100), (x+100, y+200), 3)

  Q-239: Изабери тачан одговор:

 • Троугао
 • Тачно
 • Фигура у облику слова А
 • Нетачно
 • Фигура у облику слова F
 • Нетачно
 • Ни једна од наведених фигура
 • Нетачно

Питање 6.

Следеће наредбе цртају једну црвену и једну црну дуж:

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("red"), (a, b), (c, d), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a, d), (c, d), 3)
_images/pg_linije_dve_duzi_a.png

Познато је да је a < c. Која од ових слика може да се добије извршавањем горе наведених наредби?

  Q-240: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Тачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • ни једна од наведених слика
 • Нетачно

Питање 7.

Следеће наредбе цртају једну црвену и једну црну дуж:

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("red"), (a, b), (c, d), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a, d), (c, b), 3)
_images/pg_linije_dve_duzi_a.png

Која од ових слика може да се добије извршавањем горе наведених наредби?

  Q-241: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Нетачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Тачно
 • ни једна од наведених слика
 • Нетачно

Питање 8.

Која од наредних наредби исцртава дијагоналу прозора димензије 300 x 300?

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 0), (0, 300), 1)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 0), (300, 300), 1)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 300), (300, 0), 1)
  

  Q-242: Изабери тачан одговор:

 • Наредба 1
 • Нетачно
 • Наредба 2
 • Нетачно
 • Наредба 3
 • Тачно

Питање 9.

Следеће наредбе цртају једну црвену и једну црну дуж:

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("red"), (a, b), (c, d), 3)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (a, b-50), (c, d-50), 3)
_images/pg_linije_dve_duzi_b.png

Која од ових слика може да се добије извршавањем горе наведених наредби?

  Q-243: Изабери тачан одговор:

 • слика 1
 • Тачно
 • слика 2
 • Нетачно
 • слика 3
 • Нетачно
 • слика 4
 • Нетачно

Питање 10.*

Нека је прозор димензија 200 x 200. Којом командом ће се исцртати вертикална линија (дебљине 2 пиксела) која дели површину прозора на два потпуно једнака дела?

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 100), (0, 100), 2)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (0, 99), (0, 99), 2)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (100, 0), (100, 200), 2)
  
 4. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (99, 0), (99, 200), 2)
  

  Q-244: Изабери тачан одговор:

 • Наредба 1
 • Нетачно
 • Наредба 2
 • Нетачно
 • Наредба 3
 • Нетачно
 • Наредба 4
 • Тачно

Питање 11.*

Нека један PyGame програм исцртава прозор димензија 800 x 800. Којим од понуђених парова наредби се исцртава знак +.

 1. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (300, 300), (300, 400), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 350), (350, 350), 5)
  
 2. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 300), (250, 400), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 350), (350, 350), 5)
  
 3. pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 300), (300, 400), 5)
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (250, 350), (350, 350), 5)
  

  Q-245: Изабери тачан одговор:

 • Наредбе 1
 • Тачно
 • Наредбе 2
 • Нетачно
 • Наредбе 3
 • Нетачно

Питање 12.*

Следећи PyGame програм исцртава знак +.

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y-d), (x, y+d), 5)
pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x-d, y), (x+d, y), 5)

Које вредности треба да имају променљиве x, y, d, да би плус био уписан у квадрат са теменима (350, 300), (350, 600), (650, 600), (650, 300)?

  Q-246: Изабери тачан одговор:

 • x = 500, y = 300, d = 300
 • Нетачно
 • x = 500, y = 450, d = 300
 • Нетачно
 • x = 500, y = 450, d = 150
 • Тачно
 • x = 500, y = 300, d = 150
 • Нетачно

Питање 13.*

Шта исцртавају следеће наредбе?

for i in range(200, 400, 40):
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (i, 400), (i, 550), 3)

  Q-247: Изабери тачан одговор:

 • пет усправних дужи дужине 150, размакнутих за по 40 пиксела
 • Тачно
 • пет усправних дужи дужине 40, размакнутих за по 150 пиксела
 • Нетачно
 • пет водоравних дужи дужине 150, размакнутих за по 40 пиксела
 • Нетачно
 • пет водоравних дужи дужине 40, размакнутих за по 150 пиксела
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта исцртавају следеће наредбе?

for i in range(200, 800, 60):
  pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (i, 100), (i+50, 100), 3)

  Q-248: Изабери тачан одговор:

 • испрекидану линију са цртицама дужине 50 и празнинама дужине 60
 • Нетачно
 • испрекидану линију са цртицама дужине 50 и празнинама дужине 10
 • Тачно
 • испрекидану линију са цртицама дужине 60 и празнинама дужине 10
 • Нетачно
 • испрекидану линију са цртицама дужине 60 и празнинама дужине 50
 • Нетачно

Питање 15.*

Нека је у прозор уцртана дуж следећом наредбом

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (350, 450), (350, 500), 5)

Нека је нацртана дуж страница троугла. Са којом од понуђених тачака она одређује тупоугли троугао тако да дата дуж припада једном краку тог тупог угла?

  Q-249: Изабери тачан одговор:

 • (550, 350)
 • Тачно
 • (550, 500)
 • Нетачно
 • (550, 475)
 • Нетачно

Питање 16.*

Нека је у прозор уцртана дуж AB следећом наредбом

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (400, 450), (800, 450), 1)

и нека су x, y координате тачке C. Означи тачна тврђења.

  Q-250: Изабери тачан одговор:

 • Ако је x = 600, онда је ABC једанкокраки троугао.
 • Нетачно
 • Ако је y = 450, онда ABC није троугао.
 • Тачно
 • Ако је ABC правоугли троугао, онда мора бити (x == 400) or (x == 800).
 • Нетачно

Питање 17.*

Дате су следеће наредбе:

 1. prozor = pygamebg.open_window(400, 400, "PyGame")
  
 2. pygamebg.wait_loop()
  
 3. pg.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 100), (300, 300), 5)
  
 4. prozor.fill(pg.Color("white"))
  
 5. import pygame as pg, pygamebg
  

Сложи их тако да добијеш програм чијим ће се покретањем добити прозор као на слици.

_images/pg_linije_KosaLinija.jpg

(Наведи редне бројеве наредби према редоследу којим морају бити извршене, на пример 12657834)

Одговор: