$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Измена вредности променљивих

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

x = -13
y = 6
x = y - 1
print(x)

  Q-208: Изабери тачан одговор:

 • 5
 • Тачно
 • -13
 • Нетачно
 • Трећа линија програма није исправна, јер x већ има додељену вреднoст. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 1
x = x + 4
print(x)

Одговор:

Питање 3.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 2
y = 27
x = y
y = x
print(x, y)

Одговор:

Питање 4.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 26
y = 15
t = x
y = x
y = t
print(x, y)

  Q-209: Изабери тачан одговор:

 • 26 26
 • Тачно
 • 26 15
 • Нетачно
 • 15 26
 • Нетачно
 • 15 15
 • Нетачно

Питање 5.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

x = 35
y = 10
t = x
x = y
y = t
print(x, y)

  Q-210: Изабери тачан одговор:

 • 35 35
 • Нетачно
 • 35 10
 • Нетачно
 • 10 35
 • Тачно
 • 10 10
 • Нетачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

novac = 500
kifla = 32
jogurt = 26
novac = novac - 2 * kifla - jogurt
poklon = 200
novac = novac + poklon
print(novac)

Одговор:

Питање 7.*

Шта ће бити резултат извршавања наредног програма?

a = int(input("Unesi a"))
if (a > 0):
 a = - a
print(a)

  Q-211: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан број супротан апсолутној вредности унетог броја.
 • Тачно
 • Биће исписана апсолутна вредност унетог броја.
 • Нетачно
 • Биће исписан број супротан унетом броју.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 8.*

Шта треба уписати на означеном месту у коду да би при извршавању програма резултат био апслолутна вредност унетог броја?

a = int(input("Unesi a"))
if (_________):
 a = - a
print(a)

  Q-212: Изабери тачан одговор:

 • а < 0
 • Тачно
 • a >= 0
 • Нетачно
 • a > 0
 • Нетачно

Питање 9.*

Којом од наведених команди је могуће заменити ТРЕЋУ линију кода, а да резултат програма остане исти?

x = 2
y = x * x
x = y * y
print(x)

  Q-213: Изабери тачан одговор:

 • x = x * x * x * x
 • Тачно
 • x = x * x
 • Нетачно
 • y = y * y
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 20
if (x % 2 == 0):
 x = x + 1
else:
 x = x // 2
print(x)

Одговор:

Питање 11.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

x = 16
if (x // 2 == 0):
  x = x + 1
else:
  x = x % 2
print(x)

Одговор:

Питање 12.*

Шта ће бити исписано при извршавању наредног програма ако му се на улазу да број 2?

lista = [34, 39, 29, 38, 52]
i = int(input("Unesi indeks člana"))
if (lista[i] % 2 == 0):
 lista[i] = lista[i] // 2
print(lista)

  Q-214: Изабери тачан одговор:

 • [34, 39, 14, 38, 52]
 • Нетачно
 • [34, 19, 29, 38, 52]
 • Нетачно
 • [34, 39, 1, 38, 52]
 • Нетачно
 • [34, 1, 29, 38, 52]
 • Нетачно
 • [34, 39, 29, 38, 52]
 • Тачно

Питање 13.*

Нека је дат следећи Пајтон код

plate = [64006, 52832, 61252, 58664, 64089]
________________
print(plate)

Која ће од наредних линија листи plate додати још један елемент чија је вредност једнака вредности максималног елемента полазне листе?

(Изршавањем кода треба да буде исписана листа [64006, 52832, 61252, 58664, 64089, 64089])

  Q-215: Изабери тачан одговор:

 • plate = plate + max(plate)
 • Нетачно
 • plate = plate + [max(plate)]
 • Тачно
 • plate = plate.add(max(plate))
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

x = 7
y = 10
(x, y) = (y, x)
print(x - y)

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [9, 6, 11, 12, 7, 12]
lista = lista + ([max(lista)] * len(lista))
print(lista.count(max(lista)))

  Q-216: Изабери тачан одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 8
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 16.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [18, 17, 4, 8, 16, 12, 12]
lista = lista[-3 : ] + lista[ : 4]
print(lista)

  Q-217: Изабери тачан одговор:

 • [16, 12, 12, 18, 17, 4, 8, 16]
 • Нетачно
 • [16, 12, 12, 18, 17, 4, 8]
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.*

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног програма?

lista = [3, 4, 15, 4, 12, 9, 7]
lista = lista[-3] + lista[ : 4]
print(lista)

  Q-218: Изабери тачан одговор:

 • [12, 3, 4, 15, 4, 12]
 • Нетачно
 • [12, 3, 4, 15, 4]
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 18.

Kоја је највећа вредност која ће бити исписана извршавањем следећег програма?

broj = -9
print(broj)
broj = broj * -2
print(broj)
broj = -3 * broj
print(broj)

Одговор:

Питање 19.**

Нека је дат следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 78 страна, другог 17 страна више него првог, а трећег 3 пута више него другог. Колико је прочитала последњег дана?

и следеће линије Пајтон програма:

 1. a = 78
  
 2. a = a * 3
  
 3. a = a + 17
  
 4. print(a)
  

Којим редоследом би команде требало распоредити у програму да би се његовим извршавањем добило исправно решење постављеног задатка?

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 12345)

Одговор:

Питање 20.**

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању наредног кода?

tekst = "Домовина се брани лепотом, чашћу и знањем. Домовина се брани животом и лепим васпитањем."
skup = set(tekst)
skup = skup - {" ", ",", ".", "!", "?"}
skup = skup - set("аеиоу")
print( len(skup) )

  Q-219: Изабери тачан одговор:

 • 22
 • Нетачно
 • 16
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно