$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Ниске

Питање 1.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-179: Изабери тачан одговор:

 • "lav-ica"
 • Нетачно
 • 'FOO'
 • Нетачно
 • Пас
 • Тачно
 • "f5"
 • Нетачно

Питање 2.

Шта од наведеног Пајтон окружење НЕЋЕ третирати као ниску?

  Q-180: Изабери тачан одговор:

 • "1+1"
 • Нетачно
 • 1+1
 • Тачно
 • Ниједан од записа не представља Пајтон ниску.
 • Нетачно

Питање 3.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању следећег кода?

z = "Д" + "њ"
print(z)

Одговор:

Питање 4.*

Који од наведених програма неће дати оговорајући испис, ако је задатак да програм испише текст Добро јутро?

 1. t = "Добро "
  r = 'јутро'
  u = t + r
  print(u)
  
 2. t = 'Добро'
  r = ' јутро'
  u = t + r
  print(u)
  
 3. t = 'Добро "
  r = 'јутро'
  u = t + r
  print(u)
  

  Q-181: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Тачно

Питање 5.*

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

print('на' * 2 + " једе " + "а" + 'на' * 2 + "с")

Одговор:

Питање 6.*

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

t = "ан" * 2 + 'аса'
r = "Ружа воли сок од "
u = r + t
print(u)

Одговор:

Питање 7.

Чему је једнака вредност наредног израза?

len("Пера је прочитао 12 књигa")

  Q-182: Изабери тачан одговор:

 • 21
 • Нетачно
 • 23
 • Нетачно
 • 25
 • Тачно

Питање 8.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Петља"
print( p[3] )

  Q-183: Изабери тачан одговор:

 • љ
 • Тачно
 • т
 • Нетачно
 • Пет
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Петља"
print( p[-2] )

  Q-184: Изабери тачан одговор:

 • љ
 • Тачно
 • т
 • Нетачно
 • ља
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

p = "Пајтон"
print( p.find('П') )

  Q-185: Изабери тачан одговор:

 • 0
 • Тачно
 • 1
 • Нетачно
 • True
 • Нетачно

Питање 11.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Петља"
print(t[2:3])

Одговор:

Питање 12.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Петља"
print(t[0:])

Одговор:

Питање 13.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Петља"
print(t[:3])

Одговор:

Питање 14.*

Шта ће бити исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода?

t = "Пајтон"
print(t[-3:])

Одговор:

Питање 15.*

Шта ће бити резултат следећег кода?

t = "Пера је прочитао 2 књиге"
r = t[ 8 : 16 ]
u = t[ 17 : ]
k = t[ 4 : 8 ]
p = r + k + u
print(p)

Одговор:

Питање 16.

Која је вредност наредног израза?

"377"+"289"

  Q-186: Изабери тачан одговор:

 • 666
 • Нетачно
 • "666"
 • Нетачно
 • 377289
 • Нетачно
 • "377289"
 • Тачно

Питање 17.

Која је вредност наредног израза?

"27" * 2 + "70"

  Q-187: Изабери тачан одговор:

 • 124
 • Нетачно
 • "5470"
 • Нетачно
 • "27270"
 • Нетачно
 • "272770"
 • Тачно

Питање 18.*

Која је вредност наредног израза?

len("16584" * 3)

  Q-188: Изабери тачан одговор:

 • 5
 • Нетачно
 • 8
 • Нетачно
 • 15
 • Тачно

Питање 19.*

Шта исписује следећа наредба?

print("294" + "189" * 3)

Одговор:

Питање 20.*

Која је вредност наредног израза?

"64" + 64

  Q-189: Изабери тачан одговор:

 • 128
 • Нетачно
 • "6464"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Тачно

Питање 21.*

Која је вредност наредног израза?

int( "136" ) + 136

  Q-190: Изабери тачан одговор:

 • 272
 • Тачно
 • "136136"
 • Нетачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 22.*

Која је вредност наредног израза?

"162" + str(162)

  Q-191: Изабери тачан одговор:

 • 324
 • Нетачно
 • "162162"
 • Тачно
 • Дати запис не представља исправан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 23.**

Који од наредних израза има вредност једнаку збиру највећег природног броја са 10 цифара и квадарата броја 6?

  Q-192: Изабери тачан одговор:

 • str( 9 ) * 10 + 6 * 6
 • Нетачно
 • str( 9 * 10 ) + str( 6 * 6 )
 • Нетачно
 • int( str( 9 * 10 ) ) + 6 * 6
 • Нетачно
 • int( str( 9 ) * 10 ) + 6 * 6
 • Тачно