$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Робот Kарел

Питање 1.

Робот у лавиринту на слици се налази на пољу (5,3).

_images/karel1_1.png

Након извршавања којег од наредних програма ће се робот наћи на пољу (4,4)?

Програм 1.
from karel import *
levo()
napred()
levo()
napred()
Програм 2.
from karel import *
levo()
levo()
napred()
napred()

  Q-123: Изабери тачан одговор:

 • Извршавањем програма 1.
 • Тачно
 • Извршавањем програма 2.
 • Нетачно
 • Извршавањем било ког од дата два програма робот стиже на исто поље (4,4).
 • Нетачно

Питање 2.

Нека је Карел робот у положају као на слици.

_images/karel2.png

Поређај команде тако да робот на најкраћи начин стигне до рупе.

 1. napred()
  
 2. desno()
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева команди у одговарајућем редоследу, нпр. 1221)

Одговор:

Питање 3.

Нека је Карел робот у положају као на слици.

_images/karel3.png

У ком положају ће се наћи робот након извршавања следећег дела кода:

desno(); desno();

  Q-124: Изабери тачан одговор:

 • Робот ће се померити за два поља на лево и бити на пољу (1,1).
 • Нетачно
 • Робот ће се окренути за 180 степени и налазити се на пољу на ком се налазио и пре извршавања датог кода.
 • Тачно
 • Робот ће се померити за два поља на десно и бити на пољу (5,1).
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.*

Нека је Карел робот у положају као на слици.

_images/karel3.png

На ком пољу ће се робот наћи након извршавања следећег дела кода:

napred(); levo(); levo(); napred();

  Q-125: Изабери тачан одговор:

 • Робот ће се померити за два поља лево и бити на пољу (1,1).
 • Нетачно
 • Робот ће се налазити се на пољу на ком се налазио и пре извршавања датог кода.
 • Тачно
 • Робот ће се померити за два поља десно и бити на пољу (5,1).
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 5.

Нека je дат следећи део кода.

napred()
for i in range(2):
 napred()
 desno()

Који од наредних кодова ће дати исти резултат при извршавању?

  Q-126: Изабери тачан одговор:

 • napred(); napred(); desno(); napred(); desno();
 • Тачно
 • napred(); napred(); napred(); desno();
 • Нетачно
 • napred(); desno(); napred(); desno(); napred();
 • Нетачно
 • napred(); desno(); desno(); napred();
 • Нетачно

Питање 6.

Нека je дат следећи део кода.

napred()
for i in range(2):
 desno()
napred()

Који од наредних кодова ће дати исти резултат при извршавању?

  Q-127: Изабери тачан одговор:

 • napred(); napred(); desno(); napred(); desno();
 • Нетачно
 • napred(); napred(); napred(); desno();
 • Нетачно
 • napred(); desno(); napred(); desno(); napred();
 • Нетачно
 • napred(); desno(); desno(); napred();
 • Тачно

Питање 7.

Нека је Карел робот у положају као на слици.

_images/karel4.png

Извршавањем којих од наредних програма ће робот стићи до поља (4,1) и узети лоптицу?

 1. from karel import *
  while mozeNapred():
    napred()
  uzmi()
  
 2. from karel import *
  while mozeNapred():
    napred()
    uzmi()
  
 3. from karel import *
  for i in range(3):
    napred()
  uzmi()
  
 4. from karel import *
  for i in range(3):
    napred()
    uzmi()
  

  Q-128: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Тачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно

Питање 8.

Нека je дат следећи део кода.

uzmi()
napred()

Шта се дешава када робот треба да изврши команду uzmi(), при чему на пољу на ком се налази нема лоптица?

  Q-129: Изабери тачан одговор:

 • Робот извршава следећу команду, napred().
 • Нетачно
 • Пајтон окружење јавља грешку, а робот прелази на извршавање следеће команде.
 • Нетачно
 • Пајтон окружење јавља грешку и прекида даље извршавање програма.
 • Тачно

Питање 9.

Извршавањем којег од наредних делова кода ће робот прво извршити проверу да ли има бар једну лоптицу код себе, а затим оставити једну лоптицу на пољу на ком се налази?

 1. ima_loptica_kod_sebe()
  ostavi()
  
 2. if (ima_loptica_kod_sebe()):
  ostavi()
  
 3. if (ima_loptica_kod_sebe()):
   ostavi()
  
 4. while (ima_loptica_kod_sebe()):
   ostavi()
  
 5. if (broj_loptica_kod_sebe()):
   ostavi()
  

  Q-130: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно
 • 5
 • Нетачно

Питање 10.*

Нека је Карел робот у положају као на слици

_images/karel6.png

и нека је дат следећи програм:

from karel import *
napred()
if (ima_loptica_na_polju()):
   uzmi()

Колико ће лоптица робот сакупити извршавањем датог програма?

  Q-131: Изабери тачан одговор:

 • Петнаест.
 • Нетачно
 • Пет.
 • Нетачно
 • Једну.
 • Тачно
 • Три.
 • Нетачно
 • Ниједну.
 • Нетачно

Питање 11.

Нека робот има задатак да са поља на ком се налази сакупи све лоптице, при чему се не зна унапред колико ће их на датом пољу бити. Извршавањем којих од наведених наредби ће робот успети да обави тај задатак?

 1. for i in range(ima_loptica_na_polju()):
   uzmi()
  
 2. for i in range(broj_loptica_na_polju()):
   uzmi()
  
 3. while (ima_loptica_na_polju()):
   uzmi()
  
 4. while (broj_loptica_na_polju()):
   uzmi()
  

  Q-132: Изабери тачан одговор:

 • Програм (1)
 • Нетачно
 • Програм (2)
 • Тачно
 • Програм (3)
 • Тачно
 • Програм (4)
 • Нетачно

Питање 12.*

Нека је Карел робот у положају као на слици

_images/karel5.png

и нека је лавиринт ЗАЧАРАН тако да се при сваком покретању програма може променити дужина лавиринта и распоред лоптица на пољима, при чему на пољу (1,1) никад нема лоптица и број лоптица на једном пољу није већи од 1. Извршавањем којих од наредних програма ће робот проћи кроз цео лавиринт и caкупити све лоптице?

 1. from karel import *
  while (moze_napred()):
   napred()
   uzmi()
  
 2. from karel import *
  while (moze_napred()):
   napred()
   if (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
  
 3. from karel import *
  while (moze_napred()):
   if (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   napred()
  
 4. from karel import *
  while (moze_napred()):
   while (ima_loptica_na_polju()):
    napred()
    uzmi()
  
 5. from karel import *
  while (moze_napred()):
   napred()
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
  

  Q-133: Изабери тачан одговор:

 • Програм (1)
 • Нетачно
 • Програм (2)
 • Тачно
 • Програм (3)
 • Нетачно
 • Програм (4)
 • Нетачно
 • Програм (5)
 • Тачно

Питање 13.*

Нека је Карел робот у положају као на слици

_images/karel7.png

Извршавањем којих од наредних програма ће робот проћи кроз цео лавиринт, caкупити свих пет лоптица и убацити их у рупу?

 1. from karel import *
  napred()
  for i in range(5):
   uzmi()
   for i in range(5):
   ostavi()
  
 2. from karel import *
  napred()
  for i in range(5):
   uzmi()
   napred()
   for i in range(5):
   ostavi()
  
 3. from karel import *
  napred()
  for i in range(5):
   uzmi()
   napred()
   ostavi()
  
 4. from karel import *
  napred()
  for i in range(5):
   uzmi()
  napred()
  for i in range(5):
   ostavi()
  

  Q-134: Изабери тачан одговор:

 • Програм (1)
 • Нетачно
 • Програм (2)
 • Нетачно
 • Програм (3)
 • Нетачно
 • Програм (4)
 • Тачно

Питање 14.*

Нека је Карел робот у положају као на слици

_images/karel8.png

и нека је његов задатак да сиђе низ степенице и caкупи све лоптице које му се нађу на путу. Дат је недовршен програм који би требало да представља решење роботовог задатка.

from karel import *
while (moze_napred()):
 ____________

 ____________

У блоку петље недостаје неколико наредби. Допуни тело петље навођењем што мање понуђених наредби у одговарајућем редоследу, тако да Карел узме сваку лоптицу чим може, а да се извршавањем програма исправно решава задатак.

 1. napred()
  
 2. desno()
  
 3. uzmi()
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева наредби распоређених у одговарајући редослед, нпр. 12213)

Одговор:

Питање 15.**

Нека се Карел робот налази у лавиринту као на слици

_images/karel10.png

и нека је лавиринт ЗАЧАРАН тако да се при сваком покретању програма може променити дужина лавиринта и број лоптица на пољима. У свакој верзији лавиринт се састоји из једнаког броја поља са лоптицама и поља са рупама наизменично распоређених (као на слици).

Извршавањем којих од наредних програма ће робот проћи кроз цео лавиринт, на сваком месту где има лоптица сакупити све лоптице и убацити их у прву наредну рупу?

Напомена: Сматра се да је код исправан уколико при извршавању Пајтон окружење не пријави грешку, као што је грешка која би се јавила при извршавању команде napred() када се робот налази испред зида лавиринта.

 1. from karel import *
  while (moze_napred()):
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   while (ima_loptica_kod_sebe()):
    ostavi()
   napred()
  
 2. from karel import *
  napred()
  while (moze_napred()):
   while (ima_loptica_kod_sebe()):
    ostavi()
   napred()
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   napred()
  
 3. from karel import *
  while (moze_napred()):
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   napred()
   while (ima_loptica_kod_sebe()):
    ostavi()
   napred()
  
 4. from karel import *
  while (moze_napred()):
   napred()
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   napred()
   while (ima_loptica_kod_sebe()):
    ostavi()
  
 5. from karel import *
  while (moze_napred()):
   while (ima_loptica_na_polju()):
    uzmi()
   napred()
   while (ima_loptica_kod_sebe()):
    ostavi()
  

  Q-135: Изабери тачан одговор:

 • Програм (1)
 • Нетачно
 • Програм (2)
 • Нетачно
 • Програм (3)
 • Нетачно
 • Програм (4)
 • Тачно
 • Програм (5)
 • Тачно

Питање 16.**

Нека је Карел робот у положају као на слици

_images/karel7.png

и нека је његов задатак да caкупи свих пет лоптица и убаци их у рупу. Дат је недовршен програм који би требало да представља решење роботовог задатка.

from karel import *
napred()
for i in range(5):
 ____________

 ____________

У блоку for петље недостаје неколико команди. Допуни тело петље навођењем неких од наредних команди у одговарајућем редоследу тако да ће робот извршавањем допуњеног програма обaвити свој задатак.

 1. napred()
  
 2. levo()
  
 3. uzmi()
  
 4. ostavi()
  

Од могућих решења, одабрати оно које подразумева најмањи број команди и у коме Карел оставља лоптицу чим дође до поља. (Одговор упиши навођењем редних бројева команди распоређених у одговарајући редослед, нпр. 12213)

Одговор:

Питање 17.*

Нека је Карел робот у положају као на слици.

_images/karel9.png

Извршавањем којих од наредних програма ће робот успешно обићи цео лавиринт бар једанпут без обзира да ли су димензије лавиринта промењене или не?

 1. from karel import *
  while (moze_napred()):
   napred()
  
 2. from karel import *
  while (moze_napred()):
   desno()
   while (moze_napred()):
    napred()
  
 3. from karel import *
  while (moze_napred()):
   while (moze_napred()):
    napred()
   desno()
  
 4. from karel import *
  if (moze_napred()):
   while (moze_napred()):
    napred()
  else:
    desno()
  
 5. from karel import *
  while (moze_napred()):
   if (moze_napred()):
    napred()
   else:
    desno()
  

  Q-136: Изабери тачан одговор:

 • Програм (1)
 • Нетачно
 • Програм (2)
 • Нетачно
 • Програм (3)
 • Тачно
 • Програм (4)
 • Нетачно
 • Програм (5)
 • Нетачно