$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Изрази

Питање 1.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му у командну линију унесеш следећи израз?

12 + 27

  Q-91: Изабери тачан одговор:

 • 12 + 27
 • Нетачно
 • 39
 • Тачно
 • Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта је резултат извршавања следеће наредбе?

1.1 + 6.7

  Q-92: Изабери тачан одговор:

 • -5,6
 • Нетачно
 • 7.8
 • Тачно
 • -5.6
 • Нетачно
 • 7,8
 • Нетачно

Питање 3.

Који од записа представља производ бројева 45 и 74 забележен Пајтон изразом?

  Q-93: Изабери тачан одговор:

 • 45 * 74
 • Тачно
 • 45 x 74
 • Нетачно
 • 45 ^ 74
 • Нетачно

Питање 4.

Написати наредбу којом се ирачунава и исписује колики рачун треба да плати Мила у самупослузи ако је купила кесицу бомбона која кошта 8.6 динара и паковање жвака које коштају 5.0 динара.

  Q-94: Изабери тачан одговор:

 • print(8,6 + 5,0)
 • Нетачно
 • print(8,6 * 5,0)
 • Нетачно
 • 13.6
 • Нетачно
 • print(8.6 + 5.0)
 • Тачно

Питање 5.

Која је вредност наредног израза?

49 / 18

  Q-95: Изабери тачан одговор:

 • 2.7222222222222223
 • Тачно
 • 2,7222222222222223
 • Нетачно
 • 2
 • Нетачно
 • print(2,7222222222222223)
 • Нетачно

Питање 6.

Који од понуђених израза представљају исправно записан Пајтон израз који је еквивалентан изразу \({21 \over -13} + (-37) \cdot 31\) ?

  Q-96: Изабери тачан одговор:

 • 21 / -13 + -37 * 31
 • Тачно
 • 21 // -13 + -37 * 31
 • Нетачно
 • 21 / (-13) + (-37) * 31
 • Тачно
 • 21 : (-13) + (-37) * 31
 • Нетачно

Питање 7.

Три друга деле 14 јабука тако да сваки од њих тројице добије једнак број (целих) јабука. Која од наредних наредби исписује колико свако од њих треба да добије јабука?

  Q-97: Изабери тачан одговор:

 • print(14 / 3)
 • Нетачно
 • 14 : 3
 • Нетачно
 • 14 % 3
 • Нетачно
 • print(14 // 3)
 • Тачно

Питање 8.

Која од следећих наредби прерачунава 761 грама у килограме?

  Q-98: Изабери тачан одговор:

 • print(761 // 1000)
 • Нетачно
 • print(761 * 1000)
 • Нетачно
 • print(761 / 1000)
 • Тачно
 • print(761 x 1000)
 • Нетачно

Питање 9.

Написати у програмском језику Пајтон израз којим се израчунава број за 4 већи од разлике бројева 47 и 39

  Q-99: Изабери тачан одговор:

 • 47 - 39 + 4
 • Тачно
 • (47-39) * 4
 • Нетачно
 • 47 - 39 * 4
 • Нетачно
 • 47 - 39 - 4
 • Нетачно

Питање 10.

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-100: Изабери тачан одговор:

 • 64 : ( 35 + 20 )
 • Нетачно
 • ( 67 - 64 ) ( 35 - 20 )
 • Нетачно
 • 64 * 35 * ( 67 - 35 )
 • Тачно
 • 67 - 64 * - 35 - 20
 • Тачно
 • 67 - [(64 + 35) - 20]
 • Нетачно

Питање 11.

Који од понуђених израза представљају исправно записане Пајтон изразе?

  Q-101: Изабери тачан одговор:

 • 3428 / -5
 • Тачно
 • 39 * 3 x 3
 • Нетачно
 • 428 : 3 - 50
 • Нетачно
 • 3 428 / 50
 • Нетачно
 • 428 - -5 / 50
 • Тачно

Питање 12.

Која од следећих наредби израчунава полуобим троугла чије су странице a, b, c?

  Q-102: Изабери тачан одговор:

 • print(0.5 * (a + b + c))
 • Тачно
 • print((a + b + c) / 2)
 • Тачно
 • print(a + b + c / 2)
 • Нетачно
 • print(0.5 * a + b + c)
 • Нетачно

Питање 13.

Ивана је одлучила да свој џепарац потроши на поклоне. 44% џепарца је потрошила на поклон за маму, а 37% џепарца је потрошила на поклон за сестру. Остатак џепарца је потрошила на поклон за тату. Допуни наредни програм који израчунава колико новца је Ива потрошила на поклон за тату, ако је Иванин џепарац 1679 динара?

dzeparac = 1679
mama = 44
sestra = 37
tata = 100 - (mama + sestra)
poklon_za_tatu = 1679 * ___________
print(poklon_za_tatu)

  Q-103: Изабери тачан одговор:

 • 0.19
 • Нетачно
 • 19
 • Нетачно
 • tata / 100
 • Тачно
 • tata
 • Нетачно

Питање 14.

Изрази

 • \(-{{10+3} \over 2} - 6\),

 • \(-10+{3 \over {2-6} }\),

 • \(-10+{3 \over 2}-6\),

 • \(-{{10+3} \over {2-6}}\),

се у Пајтону записују овако:

 1. -(10 + 3) / (2 - 6)
  
 2. -10 + 3 / 2 - 6
  
 3. -(10 + 3) / 2 - 6
  
 4. -10 + 3 / (2 - 6)
  

али не тим редом. Упиши редне бројеве Пајтон израза у редоследу у којем су наведени одговарајући математички записи горе.

Одговор:

Питање 15.

Написати наредбу која израчунава и исписује 16 % од броја 93.

  Q-104: Изабери тачан одговор:

 • print(16 // 100 * 93)
 • Нетачно
 • print(16 // 100 % 93)
 • Нетачно
 • print((16/100) * 93)
 • Тачно
 • print(16 * 93)
 • Нетачно

Питање 16.

Шта ће исписати Пајтон окружење када му унесеш следећи израз?

3 ** 3 * 2

  Q-105: Изабери тачан одговор:

 • 9
 • Нетачно
 • 27
 • Нетачно
 • 27
 • Нетачно
 • 54
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 17.

Сима има 2707 динара. Ако Сима шестину свог новца позајми Николи и ако потроши још 193 динара, одреди која од наредних наредби израчунава колико је новца остало Сими:

  Q-106: Изабери тачан одговор:

 • print(2707 - 2707 / 6 + 193)
 • Нетачно
 • print(2707 - 2707 : 6 - 193)
 • Нетачно
 • print(2707 - 2707 / 6 - 193)
 • Тачно
 • print(2707 - (2707 / 6 - 193))
 • Нетачно

Питање 18.

Који од два дата Пајтон израза има већу вредност?

  Q-107: Изабери тачан одговор:

 • (2 + 8) * 5 + 16
 • Тачно
 • 2 + 8 * 5 + 16
 • Нетачно

Питање 19.*

Извршавањем које од наредних линија кода се израчунава и исписује производ разлике бројева 28 и 5 и разлике бројева 50 и 91?

  Q-108: Изабери тачан одговор:

 • print(28 - 5 * (50 - 91))
 • Нетачно
 • print((28 - 5) * (50 - 91))
 • Тачно
 • print(28 - 5 * 50 - 91)
 • Нетачно

Питање 20.

Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 45 и разлике бројева 83 и 61.

  Q-109: Изабери тачан одговор:

 • 45 * 83 - 61
 • Нетачно
 • 45 * (83 - 61)
 • Тачно
 • 45 - 83 * 61
 • Нетачно

Питање 21.

Који од наредних програма израчунава и исписује производ збира 93 и 16 и двоструке разлике бројева 4 и 66 ?

  Q-110: Изабери тачан одговор:

 • print((93 + 16) * 2 * 4 - 66)
 • Нетачно
 • print((93 + 16) * 2 * (4 - 66))
 • Тачно
 • print(93 + 16 * 2 * 4 - 66)
 • Нетачно

Питање 22.

Нека је дат следећи задатак:

Марко је 7 дана добијао по 300 динара од деде. За то време је 3 пута купио сладолед и 3 пута паковање жвака. Цена једног сладоледа је 26 динара, а паковања жвака 9 динара. Колико новца је Марку остало?

Извршавањем које од наредних команди ће бити исписан тачан одговор на питање постављено у задатаку?

  Q-111: Изабери тачан одговор:

 • print(7*(300 - 3*(26 + 9)))
 • Нетачно
 • print(7*300 - 3*26 - 9)
 • Нетачно
 • print(7*300 - 3*(26 + 9))
 • Тачно
 • print(7*300 - 3*26 - 3*9)
 • Тачно
 • print(7*(300 - 3*26 - 3*9))
 • Нетачно

Питање 23.

Која је вредност следећег Пајтон израза?

12 * -3 + -2.0 * 17

  Q-112: Изабери тачан одговор:

 • -70.0
 • Тачно
 • 70.0
 • Нетачно
 • -70
 • Нетачно
 • 70
 • Нетачно
 • Дата линија не представља исправно записан Пајтон израз.
 • Нетачно

Питање 24.*

Која је вредност следећег Пајтон израза?

- 5 * - 5 + 5 * - 5 * - 5

  Q-113: Изабери тачан одговор:

 • Израз није исправно записан.
 • Нетачно
 • 150
 • Тачно
 • 0
 • Нетачно

Питање 25.

Који од датих израза записаних у Пајтону има већу вредност?

  Q-114: Изабери тачан одговор:

 • 3 + -4 * (3 + 3)
 • Нетачно
 • 3 + -4 * 3 + 3
 • Тачно
 • Вредности датих израза су једнаке.
 • Нетачно

Питање 26.

У којим од наредних линија је име променљиве исправно задато?

  Q-115: Изабери тачан одговор:

 • suma_ = 43
 • Тачно
 • suma*novca = 43
 • Нетачно
 • suma_novca = 43
 • Тачно
 • suma novca = 43
 • Нетачно

Питање 27.*

Шта од наведеног може бити исправно име променљиве у језику Пајтон?

  Q-116: Изабери тачан одговор:

 • _rezultat
 • Тачно
 • !xyZ
 • Нетачно
 • zdraVo_svete
 • Тачно
 • #suma
 • Нетачно

Питање 28.

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 15
n = 2 * d
print(n)

Одговор:

Питање 29.*

Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм?

d = 49
n = 5 * d
n = d - 5
print(n)

Одговор:

Питање 30.

Којa од наредних линија представља исправно записану Пајтон наредбу?

  Q-117: Изабери тачан одговор:

 • n = d // d
 • Тачно
 • n - d = 7
 • Нетачно

Питање 31.*

Нека d представља Душанову количину новца, а n Николину количину новца. Која реченица постаје тачна после извршавања наредне линије кода?

n - d = 2

  Q-118: Изабери тачан одговор:

 • Душан има 2 динара више од Николe.
 • Нетачно
 • Душан има 2 динара мање од Николe.
 • Нетачно
 • Дата линија кода не представља исправну Пајтон наредбу.
 • Тачно

Питање 32.*

Дат је задатак

Марко је имао 850 динара. Kупио је 2 свеске и 3 оловке. Када је завршио куповину дао је брату 100 динара, а затим купио себи сладолед. Колико је новца остало Марку, ако је цена свеске 120 динара, цена оловке 77 , а цена сладоледа 90 ?

Дат је и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_pocetku = 850
sveska = 120
olovka = 77
sladoled = 90
na_kraju = ____________
print(na_kraju)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-119: Изабери тачан одговор:

 • na_kraju = na_pocetku - (2 * sveska + 3 * olovka + sladoled) + 100
 • Нетачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska - 3 * olovka - sladoled - 100
 • Тачно
 • na_kraju = na_pocetku - 2 * sveska + 3 * olovka + sladoled + 100
 • Нетачно

Питање 33.*

Дат је задатак:

Марко је првог дана прочитао 40 страна књиге, што представља петину целе књиге. Колико страна има цела књига?

Дат је и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак:

prvi_dan = 40
cela_knjiga =
print(cela_knjiga)

Којом од понуђених линија кода треба заменити другу линију датог програма да би програм радио исправно?

  Q-120: Изабери тачан одговор:

 • cela_knjiga = prvi_dan * 5
 • Тачно
 • cela_knjiga = prvi_dan * 4
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 5
 • Нетачно
 • cela_knjiga = prvi_dan / 4
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 34.*

Нека је уз задатак

Марко је првог дана прочитао 156 страна књиге и остала му је још једна четвртина књиге. Колико му је страна преостало да прочита да би прочитао целу књигу?

дат и недовршен Пајтон програм за његово решавање.

prvi_dan = 156
preostalo =
cela_knjiga = prvi_dan + preostalo
print(cela_knjiga)

Којом од понуђених линија кода треба заменити другу линију датог програма да би програм радио исправно?

  Q-121: Изабери тачан одговор:

 • preostalo = prvi_dan * 4
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan * 3
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 4
 • Нетачно
 • preostalo = prvi_dan / 3
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 35.**

Дат је следећи задатак:

Ања је прочитала књигу за три дана. Првог дана је прочитала 73 страна, другог 19 страна више него првог, а трећег 4 пута више него другог. Колико та књига има страна?

Дате су и следеће линије Пајтон програма:

 1. r = b * 4
  
 2. print(cela_knjiga)
  
 3. b = c + 19
  
 4. cela_knjiga = c + b + r
  
 5. c = 73
  

Упиши редне бројеве наредби оним редом којим треба да стоје у програму, да би он дао исправан одговор.

Одговор:

Питање 36.**

Нека је дат следећи задатак

Тина је штедела 4 дана. Првог дана је уштедела 180 динара, другог 20 динара више него првог, трећег половину од онога што је уштедела другог дана, а четвртог дана 50 динара више него трећег дана. Од уштеђеног новца је купила два колача за по 90 динара. Колико новца има сада?

и следеће линије Пајтон програма

 1. a = m + 20
  
 1. kusur = usteda - 2 * 90
  
 2. print(kusur)
  
 3. usteda = m + a + s + v
  
 4. s = a / 2
  
 5. v = s + 50
  
 6. m = 180
  

Упиши редне бројеве наредби оним редом којим треба да стоје у програму, да би он дао исправан одговор.

Одговор:

Питање 37.*

Дат је задатак

Лена је половину свог џепарца потрошила на базену, трећину је одлучила да поклони сестри, а купила је и један прстен за 200 динара. Колико је износио Ленин џепарац, ако јој је после свих трошкова остало 300 динара?

и недовршен Пајтон програм којим би било могуће решити дати задатак.

na_kraju = 300
na_pocetku = ________________
print(na_pocetku)

Која од понуђених команди би била одговарајућа довршена верзија означене линије програма захваљујући којој би дати програм радио исправно?

  Q-122: Изабери тачан одговор:

 • na_pocetku = (((na_kraju + 200) / 2) * 3) * 2
 • Нетачно
 • na_pocetku = (na_kraju + 200) / (1 - 1 / 2 - 1 / 3)
 • Тачно
 • na_pocetku = na_kraju * 3 + na_kraju * 2 + 200
 • Нетачно