$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Гранање

Питање 1.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'zeleno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-72: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'zeleno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 2.

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'crveno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-73: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'crveno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 3.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'plavo'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
else:
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-74: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'plavo'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'zeleno'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
if (semafor == 'crveno'):
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-75: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Тачно
 • Биће исписан текст 'zeleno'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 5.**

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

semafor = 'plavo'
if (semafor == 'zeleno'):
 print('predji ulicu')
if (semafor == 'crveno'):
 print('ne mozes da predjes ulicu')

  Q-76: Изабери тачан одговор:

 • Биће исписан текст 'ne mozes da predjes ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'predji ulicu'.
 • Нетачно
 • Биће исписан текст 'plavo'.
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 6.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег Пајтон кода?

a = -1
b = -1
if (a > b):
 print(a)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 7.*

Нека је задатак да се напише програм којим се учитавају цене сладоледа Руменко и Шаренко, а затим испише назив скупљег и нека је код који следи његово решење. Шта ће бити резултат извршавања тог кода уколико се при покретању дају исте цене за сладоледе?

rumenko=int(input('Unesi cenu za rumenka'))
sarenko=int(input('Unesi cenu za sarenka'))
if (rumenko>sarenko):
 print("rumenko")
else:
 print("sarenko")

  Q-77: Изабери тачан одговор:

 • sarenko
 • Тачно
 • rumenko
 • Нетачно
 • Биће исписани називи оба сладоледа.
 • Нетачно
 • Програм неће исписати никакву поруку.
 • Нетачно

Питање 8.*

Који услов треба да буде уписан у следећи код да би код исписивао исправан коментар о дељивости унетог броја а бројем 5?

a = int(input('Unesi jedan broj'))
if (  ):
 print('Broj je deljiv sa 5')
else:
 print('Broj nije deljiv sa 5')

  Q-78: Изабери тачан одговор:

 • a % 5 == 0
 • Тачно
 • a / 5 == 0
 • Нетачно
 • a // 5 == 0
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 9.

Који услов треба да буде додат команди if да би програм исписивао исправан коментар о томе да ли се унети број налази у листи lista?

lista = [2,27,35,17]
a = int(input("Unesi jedan broj"))
if ( ):
 print("Uneti broj se nalazi u listi")
else:
 print("Uneti broj se ne nalazi u listi")

  Q-79: Изабери тачан одговор:

 • a exist in lista
 • Нетачно
 • len(a & lista) > 0
 • Нетачно
 • a in lista
 • Тачно

Питање 10.

Која од наведених линија имену Istinito додељује истинитосну вредност ТАЧНО?

  Q-80: Изабери тачан одговор:

 • Istinito = true
 • Нетачно
 • Istinito = False
 • Нетачно
 • Istinito = True
 • Тачно
 • Istinito = false
 • Нетачно
 • Istinito = T
 • Нетачно

Питање 11.

Шта ће Пајтон окружење исписати извршавањем следећег кода?

ime = input("Unesi ime")
if True:
 print("Ispravno")
else:
 print("Neispravno")

  Q-81: Изабери тачан одговор:

 • Исписаће текст Ispravno без обзира на вредност која је уписана у ime.
 • Тачно
 • Исписаће текст Neispravno без обзира на вредност која је уписана у ime.
 • Нетачно
 • У зависности од тога да ли је унета вредност исправна или не биће исписана реч Ispravno, односно Neispravno.
 • Нетачно

Питање 12.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

a = -3 > -24
print(a)

  Q-82: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Тачно
 • -3 > -24
 • Нетачно
 • False
 • Нетачно
 • Прва команда није разумљива Пајтон окружењу, па ће бити исписана порука о грешци.
 • Нетачно

Питање 13.

Шта ће бити резултат извршавања следећег програма?

a = not(0 > -20)
print(a)

  Q-83: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Нетачно
 • 0 > -20
 • Нетачно
 • False
 • Тачно
 • Прва команда није разумљива Пајтон окружењу, па ће бити исписана порука о грешци.
 • Нетачно

Питање 14.

Који од наредних логичких израза одговара исказу a није веће од 5, где а има бројевну вредност?

  Q-84: Изабери тачан одговор:

 • а not> 5
 • Нетачно
 • not (a > 5)
 • Тачно
 • (a >= 5)
 • Нетачно
 • !(a > 5)
 • Нетачно

Питање 15.

Шта ће Пајтон окружење исписати након извршавања следећег кода?

a = 17
print( (a < 6) and (a > -10) )

  Q-85: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Нетачно
 • False
 • Тачно

Питање 16.

Шта ће Пајтон окружење исписати након извршавања следећег кода?

a = 8
print( (a < 6) or (a > -10) )

  Q-86: Изабери тачан одговор:

 • True
 • Тачно
 • False
 • Нетачно

Питање 17.*

Шта ће бити резултат извршавања следећег кода?

a = 2
b = 62
if (( a >= 10) or (b <= 70)) and (a + b > 50):
 print(a - b)
else:
 print(2 * a - b)

Одговор:

Питање 18.*

Који од наредних логичких израза одговара исказу Бар један од бројева a и b је ненегативан?

 1. (a > 0) or (b > 0)
  
 2. (a > 0) and (b > 0)
  
 3. (a >= 0) or (b >= 0)
  
 4. (a >= 0) and (b >= 0)
  

  Q-87: Изабери тачан одговор:

 • Израз 1.
 • Нетачно
 • Израз 2.
 • Нетачно
 • Израз 3.
 • Тачно
 • Израз 4.
 • Нетачно

Питање 19.**

Нека је дат следећи логички израз

(a > 0) or (b > 0)

Који су од понуђених логичких израза еквивалентни датом?

 1. not (a <= 0) or not (b <= 0)
  
 2. not (a < 0) and not (b < 0)
  
 3. not ((a <= 0) or ( b <= 0 ))
  
 4. not ((a <= 0) and ( b <= 0 ))
  

  Q-88: Изабери тачан одговор:

 • Израз 1.
 • Тачно
 • Израз 2.
 • Нетачно
 • Израз 3.
 • Нетачно
 • Израз 4.
 • Тачно

Питање 20.*

Нека је постављен следећи проблем

Цена аутобуске карте је 660 динара. За децу (деца старија од 7 и не старија од 20 година) и пензионере (не млађи од 65 ) одобрава се попуст од 100 динара. Напиши програм којим се на основу унетог броја година исписује цена карте.

и следећи недовршени код

godine = int(input("Unesi koliko imas godina"))
cena = 660
if (_______________________):
 cena = 660 - 100
print(cena)

Којим од датих услова треба допунити програм (на означеном месту) да би програм исправно одређивао цену карте?

  Q-89: Изабери тачан одговор:

 • (godine > 7 and godine <= 20) or (godine >= 65)
 • Тачно
 • (godine > 7 and godine < 20) or (godine > 65)
 • Нетачно
 • (godine > 7 and godine <= 20) and godine >= 65
 • Нетачно
 • (godine > 7 and godine < 20) and godine > 65
 • Нетачно

Питање 21.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода

poeni = int(input('Unesi broj poena sa testa'))
if poeni > 85:
 o = 5
elif poeni > 70:
 o = 4
elif poeni > 55:
 o = 3
elif poeni > 39:
 o = 2
else:
 o = 1
print(o)

ако му се као вредност поена да 89?

Одговор:

Питање 22.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода?

a = 2
b = 10
if (a + b > 10):
 print(a * a)
elif (a + b == 10):
 print(a-b)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 23.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању следећег кода?

a = -10
b = -8
c = -1
if (c > 10):
 print(a * a)
elif (a + b > 10) or (b % 2 == 0):
 print(a - b)
else:
 print(b)

Одговор:

Питање 24.**

За које вредности додељене променљивој desno ће наредни програм дати коментар да је скретање десно могуће (занемарити у испису коментар о кретању право)?

pravo = "crveno"
desno = input("Semafor desno - crveno/zuto/zeleno")
if (pravo == "crveno" and desno == "zeleno"):
 print ("Pravo ne mozes, desno mozes da skrenes")
elif (pravo == "zeleno" and desno == "crveno"):
 print ("mozes da krenes napred, ne mozes da skrenes desno")
else:
 print("mozes desno")

  Q-90: Изабери тачан одговор:

 • За све вредности различите од "crveno".
 • Нетачно
 • Само за вредност "zeleno".
 • Нетачно
 • За вредности "zeleno" и "zuto".
 • Нетачно
 • За било коју вредност променљиве desno.
 • Тачно