$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Целобројно и реално дељење

Питање 1.

Који од наведених записа у језику Пајтон одговара децималном броју чија је вредност једнака 0,2?

  Q-15: Изабери тачан одговор:

 • 0,2
 • Нетачно
 • 0,20
 • Нетачно
 • 0.2
 • Тачно

Питање 2.

Носивост теретног лифта је 330 килограма. Која од наредних наредби израчунава колико кутија може да се превезе једном вожњом лифта ако је тежина кутије 77 килограма:

  Q-16: Изабери тачан одговор:

 • print(330 / 77)
 • Нетачно
 • print(330 % 77)
 • Нетачно
 • print(330 // 77)
 • Тачно
 • print(330 : 77)
 • Нетачно

Питање 3.

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако је тежина једног паковања кукуруза за кокице 1000 g, колико грама стаје у две петине кесице?

  Q-17: Изабери тачан одговор:

 • print(0.8 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.2 * 1000)
 • Нетачно
 • print(4.0 * 1000)
 • Нетачно
 • print(0.4 * 1000)
 • Тачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 4.

Која од наведених команди ће исписати тачан одговор на дато питање?

Ако 966 динара кошта 1 kg шунке, а 980 килограм качкаваља, колико је новца потребно Марку да купи 680 g шунке и половину килограма качкаваља?

  Q-18: Изабери тачан одговор:

 • print(0.680 * 966 + 0.2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0,680 * 966 + 0,2 * 980)
 • Нетачно
 • print(0.680 * 966 + 0.5 * 980)
 • Тачно
 • print(0,680 * 966 + 0,5 * 980)
 • Нетачно

Питање 5.

Коју вредност имају променљиве x и y након извршавања наредних наредби:

x = 7
y = x % 2
x = x + 1

  Q-19: Изабери тачан одговор:

 • (7, 1)
 • Нетачно
 • (6, 1)
 • Нетачно
 • (8, 1)
 • Тачно
 • (7, 0)
 • Нетачно

Питање 6.

Дат је Пајтон израз.

35 // 11

Које од наведених тврђења о овом изразу је тачно?

  Q-20: Изабери тачан одговор:

 • Ознаком // је представљена операција целобројног дељења бројева 35 и 11.
 • Тачно
 • Ознаком // је представљена операција реалног дељења бројева 35 и 11.
 • Нетачно
 • Ознака // не представља никакву операцију у Пајтон језику, а читав запис је неразумљив Пајтон окружењу.
 • Нетачно

Питање 7.

Дат је Пајтон израз.

84 / 7

Које од наведених тврђења о овом изразу је тачно?

  Q-21: Изабери тачан одговор:

 • Ознаком / је представљена операција целобројног дељења бројева 84 и 7.
 • Нетачно
 • Ознаком / је представљена операција реалног дељења бројева 84 и 7.
 • Тачно

Питање 8.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

8 // 3

Одговор:

Питање 9.

Коју вредност имају променљиве x и y након извршавања наредних наредби:

a, b = 30, 37
y = a % b
x = a / a

  Q-22: Изабери тачан одговор:

 • (0.8108108108108109, 0)
 • Нетачно
 • (30, 1.0)
 • Тачно
 • (0, 30)
 • Нетачно
 • (0.8108108108108109, 0)
 • Нетачно

Питање 10.

Коју вредност има наведени Пајтон израз?

7 // 20

Одговор:

Питање 11.

Три друга деле желе да до краја распуста одгледају 37 филимова, тако да сваког дана прве недеље распуста одгледају што већи, али једнак број филмова. Која од наредних наредби израчунава колико филмова им је остало да одгледају током друге недеље распута?

  Q-23: Изабери тачан одговор:

 • print( 37 - 37 / 7)
 • Нетачно
 • print( 37 // 7)
 • Нетачно
 • print( 37 - 37 % 7)
 • Нетачно
 • print( 37 - 37 // 7)
 • Тачно

Питање 12.

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

12 / -6

  Q-24: Изабери тачан одговор:

 • -2
 • Нетачно
 • -2.0
 • Тачно
 • Запис није исправан, па ће окружење дати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 13.

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

22 % 21

Одговор:

Питање 14.

Нека je вредност променљиве a природан број дељив бројем 4. Шта је од наведеног тачно?

  Q-25: Изабери тачан одговор:

 • Вредност a % 10 је једнака 4.
 • Нетачно
 • Вредност a % 4 је једнака 0.
 • Тачно
 • Вредност a // 10 је једнака 4.
 • Нетачно
 • Вредност a // 4 је једнака 0.
 • Нетачно

Питање 15.*

Нека су a и b природни бројеви, а

c = a % b.

Која тврђења су тачна ако је a мање од b?

  Q-26: Изабери тачан одговор:

 • c ће увек бити једнако нули
 • Нетачно
 • c ће увек бити једнако b
 • Нетачно
 • c ће увек бити једнако a
 • Тачно
 • c не може бити једнако нули
 • Тачно

Питање 16.*

Нека су a и b природни бројеви, а

c = a % b.

Која тврђења су тачна ако је a веће од b?

  Q-27: Изабери тачан одговор:

 • c ће увек бити позитивно
 • Нетачно
 • c може бити једнако b
 • Нетачно
 • c може бити једнако a
 • Нетачно
 • c може бити једнако нули
 • Тачно

Питање 17.

Нека су a и b природни бројеви, а

c = a % b.

Која тврђења су тачна ако је a дељиво са b?

  Q-28: Изабери тачан одговор:

 • c може бити позитивно
 • Нетачно
 • c ће увек бити једнако нули
 • Тачно
 • c може бити једнако a
 • Нетачно
 • c може бити једнако b
 • Нетачно

Питање 18.*

Шта ће Пајтон окружење исписати као вредност наведеног израза?

12 % 10 + 12 / 3

  Q-29: Изабери тачан одговор:

 • 6
 • Нетачно
 • 6.0
 • Тачно
 • 5.0
 • Нетачно
 • 5
 • Нетачно

Питање 19.*

На који од наведених начина се може добити број који је једнак цифри јединица броја 883?

  Q-30: Изабери тачан одговор:

 • 883 % 10
 • Тачно
 • 883 // 10
 • Нетачно
 • 883 - 10
 • Нетачно
 • 883 / 10
 • Нетачно
 • Цифру јединица није могуће добити ни на један од наведених начина.
 • Нетачно

Питање 20.*

Шта представља резултат следећег израза?

781 // 10

  Q-31: Изабери тачан одговор:

 • Цифру јединица броја 781.
 • Нетачно
 • Цифру десетица броја 781.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 21.*

Шта представља резултат следећег израза?

299 % 100

  Q-32: Изабери тачан одговор:

 • Цифру десетица броја 299.
 • Нетачно
 • Цифру стотина броја 299.
 • Нетачно
 • Ниједан од наведених одговора није тачан.
 • Тачно

Питање 22.*

Која од наведeних линија Пајтон кода НЕЋЕ при извршавању дати вредност цифре десетица броја 265?

  Q-33: Изабери тачан одговор:

 • 265 % 100 - 265 % 10
 • Тачно
 • (265 % 100) // 10
 • Нетачно
 • (265 // 10) % 10
 • Нетачно

Питање 23.*

Нека је дат следећи задатак

Које време показује Марков дигитални сат, ако је од поноћи протекло 195 минута?

Који пар наредби исправно одређују време које Марков сат приказује?

  Q-34: Изабери тачан одговор:

 • sat = 195 // 60; minut = 195 % 60
 • Тачно
 • sat = 195 // 24; minut = 195 // 60
 • Нетачно
 • sat = 195 // 10; minut = 195 % 10
 • Нетачно
 • sat = 195 // 60; minut = 195 % 10
 • Нетачно

Питање 24.*

Којa ће од наведених команди исписати тачан одговор на дато питање?

Ако je Марко платио 229 динара 300 грама шунке, колико кошта килограм шунке?

  Q-35: Изабери тачан одговор:

 • print(229 * 0.3)
 • Нетачно
 • print(229 / 0.3)
 • Тачно
 • print(229 / 300)
 • Нетачно

Питање 25.*

Дат је задатак:

Марија је добила књигу од 270 страна. Одлучила је да почне да чита у понедељак и да сваког радног дана прочита једнак број страна, а што је више могуће. Оно што не прочита до петка, прочитаће за викенд. Колико је Марија прочитала страна пре, а колико ће прочитати за време викенда?

и део програма који представља решење:

ukupno = 270
m = ukupno % 5

Шта представља вредност додељена ознаци m?

  Q-36: Изабери тачан одговор:

 • Број страна које ће Марији остатати да прочита током викенда.
 • Тачно
 • Број стана које ће Марија прочитати током једног радног дана.
 • Нетачно
 • Број страна које ће Марија прочитати за пет радних дана.
 • Нетачно