$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Основни алгортими

Питање 1.

Нека је дат задатак:

Напиши програм који учитава дужине страница троугла и исписује његов обим.

Наведи ознаку програма који представља исправно решење задатка:

 1. for i in range(3):
   a = int(input("unesi duzinu stranice"))
   o = o + a
  
  print(o)
  
 2. o = 0
  for i in range(1, 3):
   a = int(input("unesi duzinu stranice"))
   o = o + a
  print(o)
  
 3. o = 0
  for i in range(3):
   a = int(input("unesi duzinu stranice"))
   o = o + a
  print(o)
  

  Q-1: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Тачно

Питање 2.

Шта представља вредност коју исписује Пајтон окружење при извршавању наредног програма?

lista = [19, 6, 17, 0, 14, -3]
s = 0
for x in lista:
 if (x % 2 != 0):
 s = s + x
print(s)

  Q-2: Изабери тачан одговор:

 • Суму парних елемената листе.
 • Нетачно
 • Суму непарних елемената листе.
 • Тачно
 • Суму елемената на парним позицијама у листи.
 • Нетачно
 • Суму елемената на непарним позицијама у листи.
 • Нетачно

Питање 3.

Шта је од понуђених линија потребно додати на означено место да би при извршавању програма Пајтон окружење исписало број празнина у тексту?

tekst = "Риба риби гризе реп."
b = 0
for x in tekst:
 if (x == " "):
  _____________
print(b)

  Q-3: Изабери тачан одговор:

 • b = b + 1
 • Тачно
 • b = b + x
 • Нетачно
 • b = 1
 • Нетачно

Питање 4.*

Шта је од понуђених линија потребно додати на означено место да би при извршавању програма Пајтон окружење исписало број карактера различитих од празнине?

tekst = "Риба риби гризе реп."
b = 0
for x in tekst:
 if (x == " "):
  b = b + 1
_________
print(b)

  Q-4: Изабери тачан одговор:

 • b = - b
 • Нетачно
 • b = len(tekst) - b
 • Тачно
 • b = count(b) - b
 • Нетачно
 • Није потребно додавати ниједну линију.
 • Нетачно

Питање 5.

Који од датих програма исправно одређују аритметичку средину елемената листе?

 1. lista = [12, 16, 20, 2, -3, 12]
  for i in range(len(lista)):
   s = s + lista[i]
  a = s / len(lista)
  print(a)
  
 2. lista = [12, 16, 20, 2, -3, 12]
  s = 0
  for x in lista:
   s = s + x
   s = s / len(lista)
  print(s)
  
 3. lista = [12, 16, 20, 2, -3, 12]
  s = 0
  for x in lista:
   s = s + x
  s = s / len(lista)
  print(s)
  

  Q-5: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Тачно

Питање 6.

Шта ће Пајтон окружење исписати при извршавању следећег програма?

l = [16, 2, 24, 2, 0]
l2 = [a * a for a in l]
print(l2)

  Q-6: Изабери тачан одговор:

 • ['1616', '22', '2424', '22', '00']
 • Нетачно
 • [256, 4, 576, 4, 0]
 • Тачно
 • [256]
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 7.*

Дати су следећи програми

 1. l = [5, 0, 0, 24, 1, 10]
  for a in l:
   l2[i] = a * a
  print(l2)
  
 2. l = [5, 0, 0, 24, 1, 10]
  for a in l:
   a = a * a
  print(l)
  
 3. l = [5, 0, 0, 24, 1, 10]
  for i in range(len(l)):
   l[i] = l[i] * l[i]
  print(l)
  

Наведи ознаку/е оног/их чији је резултат идентичан резултату који даје овај програм:

l = [5, 0, 0, 24, 1, 10]
l2 = [a * a for a in l]
print(l2)

  Q-7: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Тачно

Питање 8.*

Шта ће исписати Пајтон окружење при извршавању наредног кода?

tekst = "Риба риби гризе реп."
l = [x for x in tekst if x != "."]
print(l)

  Q-8: Изабери тачан одговор:

 • ['Р', 'и', 'б', 'а', ' ', 'р', 'и', 'б', 'и', ' ', 'г', 'р', 'и', 'з', 'е', ' ', 'р', 'е', 'п']
 • Тачно
 • {'Р', 'г', 'з', ' ', 'е', 'р', 'а', 'б', 'и', 'п'}
 • Нетачно
 • 'Риба риби гризе реп'
 • Нетачно

Питање 9.*

Шта је од понуђених линија потребно додати на означено место да би при извршавању програма Пајтон окружење исписало исправан коментар?

proseci = [3.75, 3.75, 4.75, 4.0, 4.75, 4.0, 4.25]
_________________________
 print("Nema odličnih")
else:
 print("Ima odličnih")

  Q-9: Изабери тачан одговор:

 • if all(prosek < 4.50 for prosek in proseci):
 • Тачно
 • if and(prosek < 4.50 for prosek in proseci):
 • Нетачно
 • if (avg(proseci) < 4.50):
 • Нетачно
 • if any(prosek < 4.50 for prosek in proseci):
 • Нетачно

Питање 10.**

Дати су следећи програми

 1. l = [51, 60, 9, 39, 4]
  parni = True
  for x in l:
   if (x % 2 != 0):
    parni = False
  print(parni)
  
 2. l = [51, 60, 9, 39, 4]
  parni = False
  for x in l:
   if (x % 2 == 0):
    parni = True
  print(parni)
  
 3. l = [51, 60, 9, 39, 4]
  parni = False
  for x in l:
   parni = parni and (x % 2 == 0)
  print(parni)
  

Наведи ознаку/е оног/их чији је резултат идентичан резултату који даје овај програм:

l = [51, 60, 9, 39, 4]
if all(x % 2 == 0 for x in l):
 parni = True
else:
 parni = False
print(parni)

  Q-10: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Тачно
 • Програм 2
 • Нетачно
 • Програм 3
 • Нетачно

Питање 11.*

Нека листа

stanovi = [(1, 40), (2, 70), (10, 45), (11, 45), (12, 85)]

представља списак бројева станова једне зграде и њихових површина у квадратним метрима. У којој од понуђених линија кода се на исправан начин дефинише листа са бројевима станова који имају површину већу од 50 квадратних метара?

  Q-11: Изабери тачан одговор:

 • lista = [a for a in stanovi if b > 50]
 • Нетачно
 • lista = [a for (a,b) in stanovi if b > 50]
 • Тачно
 • lista = [(a,b) for (a,b) in stanovi if b > 50]
 • Нетачно
 • Ниједна од понуђених линија не даје очекиван резултат.
 • Нетачно

Питање 12.**

Нека речник

cene_automobila = {"fiat 500l": 13200,"renault clio": 9000,"toyota corolla": 13800}

садржи списак марки и цена аутомобила.

Извршавањем којих од понуђених наредби ће бити исправно формирана листа која садржи само цене?

 1. cene = [cene_automobila[x] for x in cene_automobila]
  
 2. cene = [x for x in cene_automobila]
  
 3. cene = [y for x, y in cene_automobila.items()]
  
 4. cene = []
  for x:y in cene_automobila:
   cene.append(y)
  
 5. cene = []
  for x in cene_automobila:
   cene.append(cene_automobila[x])
  

  Q-12: Изабери тачан одговор:

 • Наредба 1
 • Тачно
 • Наредба 2
 • Нетачно
 • Наредба 3
 • Тачно
 • Наредба 4
 • Нетачно
 • Наредба 5
 • Тачно

Питање 13.**

Дат је следећи Пајтон програм

cene = [-1, 5, 2, -1, 4, -3, 0]
m = max(cene)
print(m)

Одабери неке од понуђених линија кода и распореди тако да добијеш програм који ће дати еквивалентан резултат. Уколико постоји више решења одабери оно које има најмање линија кода.

 1. cene = [-1, 5, 2, -1, 4, -3, 0]
  
 2. for x in cene:
  
 3. max = 0
  
 4. max = x
  
 5. if max < x:
  
 6. if max > x:
  
 7. max = cene[0]
  
 8. print(max)
  

(Одговор упиши навођењем редних бројева линија, нпр. 123.)

Одговор:

Питање 14.*

Нека је дат следећи задатак.

Марко се опкладио са другом да ће најмање 5 пута оборити одељенски резултат снова од 100 поена освојених у њиховој омиљеној игрици. Напиши програм који ће за дате поене које је Марко освојао дан за даном и дат одељењски рекорд исписује после колико дана је Марко успео да испуни свој циљ.

Дат је недовршен Пајтон програм који представља решење датог задатка.

d = 0
while _________:
 d = d + 1
 poeni = int(input())
 if poeni > 100:
  b = b + 1
print(_______)

Који услов је потребно поставити у команди while, а шта је потребно дати функцији print да одштампа да би комплетирани програм исправно дао одговор на питање тражено задатком?

  Q-13: Изабери тачан одговор:

 • Услов: b < 5 Штампа: b
 • Нетачно
 • Услов: b < 5 Штампа: d
 • Тачно
 • Услов: b <= 5 Штампа: b
 • Нетачно
 • Услов: b < 5 Штампа: d
 • Нетачно
 • Ниједна од понуђених линија не даје очекиван резултат.
 • Нетачно

Питање 15.*

Искористи функцију којом се одрећује да ли је троугао једнакостраничан и која је дефинисана на следећи начин

def jednakostranican(a, b, c):
 return (a==b) and (b==c)

и одабери који би од програма понуђениx у наставку при извршавању дао број једнакостраничних троуглова у листи lista.

 1. lista = [(2, 2, 2), (1, 1, 1), (2, 3, 2), (3, 3, 3)]
  b = 0
  for i in range(len(lista)):
   if jednakostranican(lista[i]):
    b = b + 1
  print(b)
  
 2. lista = [(2, 2, 2), (1, 1, 1), (2, 3, 2), (3, 3, 3)]
  b = 0
  for i in range(len(lista)):
   if jednakostranican(lista[i][0],lista[i][1],lista[i][2]):
    b = b + 1
  print(b)
  
 3. lista = [(2, 2, 2), (1, 1, 1), (2, 3, 2), (3, 3, 3)]
  b = 0
  for x in lista:
   if jednakostranican(x[0],x[1],x[2]):
    b = b + 1
  print(b)
  
 4. lista = [(2, 2, 2), (1, 1, 1), (2, 3, 2), (3, 3, 3)]
  b = 0
  for i in range(len(lista)):
   if jednakostranican(*lista[i]):
    b = b + 1
  print(b)
  
 5. lista = [(2, 2, 2), (1, 1, 1), (2, 3, 2), (3, 3, 3)]
  b = 0
  for x in lista:
   if jednakostranican(*x):
    b = b + 1
  print(b)
  

  Q-14: Изабери тачан одговор:

 • Програм 1
 • Нетачно
 • Програм 2
 • Тачно
 • Програм 3
 • Тачно
 • Програм 4
 • Тачно
 • Програм 5
 • Тачно