$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 3 - Робот Карел - вежбање

Током претходна два часа упознали смо се са Карелом и наредбама које он разуме. Сада је време да продубимо своје знање тако што ћемо урадити неколико задатака за вежбу.

Петља for

Пребаци пет лоптица у рупу

Помози роботу да покупи свих пет лоптица и премести у рупу испред њих.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_пребаци_свих_пет_лоптица_у_рупу)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.

Покупи лоптице са наредна три поља

Испред Карела су три поља, а на њима редом 5, 3 и 8 лоптица. Карел треба да покупи све лоптице.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Karel_for_Take_5_3_8)

Победничко постоље

Помози роботу да покупи све лоптице.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_победничко_постоље)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.

Петља while

Степенице

Помози роботу да покупи све лоптице. Лавиринт је зачаран и број степеница се мења приликом сваког покретања програма.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_степенице)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.

Гранање

Донеси све лоптице

Испред Карела је прав пут непознате дужине. На неким пољима има, а на неким нема лоптице. Карел треба да прикупи све лоптице са свих поља и донесе их на почетно поље.

Задатак је делимично решен, додај део који недостаје.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Karel_while_bring_all_balls)

Угнежђене петље

Премести све лоптице у рупе (3x3)

Помози роботу да покупи све лоптице премести у рупе испред њих. Лавиринт је увек исти (на три поља испред робота се налази по три лоптице).

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_све_лоптице_у_рупе_3x3)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.

Пребаци све лоптице у рупе

Помози роботу да покупи све лоптице премести у рупе испред њих. Разлика у односу на претходни задатак је то што је лавиринт зачаран и робот не зна унапред колико ће лоптица бити испред њега.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_све_лоптице_у_рупе)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.

Узимај по четири лоптице до краја

Испред Карела је једно или више поља, а на сваком пољу су по четири лоптице. Карел треба све да их покупи.

Сада Карел, све док не дође до зида, треба да понавља корак напред и узимање 4 лоптице. Покушај да допуниш програм.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Karel_while_many_squares_two_bals_per_square)

Покупи све лоптице

Испред Карела је бар једно поље, а може их бити било колико. На сваком од поља испред Карела има нула или више лоптица. Карел треба да покупи све лоптице.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Karel_while_many_squares_many_balls)

Пун лавиринт лоптица

Помози роботу да постави лоптице дуж целог лавиринта.

Please try loading this page in HTML5 enabled web browsers. All the latest versions of famous browsers such as Internet explorer, Chrome, Firefox, Opera support HTML5.

(Карел_пун_лавиринт_лоптица)

Једно могуће решење (не и једино) је следеће.