$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Контрола тока - додатни задаци за вежбу

Гранање - задаци

Број урађених задатака

Пера је вежбао програмирање. Да би добио петицу, потребно је да уради бар 50 задатака. Напиши програм у којем се уноси број задатака које је Пера провежбао и одређује се да ли је то довољно да добије петицу. Ако јесте, програм исписује текст Bravo, dobio si pet!.

Допуни претходи програм тако да ако Пера није урадио довољан број задатака исписује поруку Dobro bi bilo da još malo vežbaš..

Двократно радно време

Једна продавница ради двократно: од 8 до 12h и од 16 до 20h. Напиши програм који за унети број сати одређује да ли је продавница отворена или је затворена (у 8 и 16 је отворена, а у 12 и 20 је затворена).

Наставница програмирања је рекла да ће за оцену два на контролном бити потребно 50 поена, за оцену три 65 поена, за оцену четири 75 поена, а за оцену пет 85 поена. Напиши програм који на основу броја поена одређује оцену.

Понављање - задаци

Сви непарни бројеви прве стотине

Напиши програм који исписује све непарне бројеве прве стотине.

Троугао од звездица

Напиши програм који исцртава троугао помоћу карактера *. У сваком од \(n\) редова постоји једна звездица више него у претходном. На пример, за \(n=4\) треба исписати:

*
**
***
****