$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

C# za početnike je priručnik koji je zamišljen kao kurs programiranja namenjen pre svega onima koji se sa programiranjem sreću po prvi put. Naravno iako je ovaj priručnik prilagođen apsolutnim početnicima, može biti koristan i svima onima koji žele da obnove ili upotpune svoje razumevanje osnovnih pojmova u programiranju. Prilikom izrade ovog priručnika, potrudili smo se da lekcije budu kratke, a da ključni pojmovi budu objašnjeni na najjednostavniji način. Kako smo i sami učili programiranje iz raznovrsnih izvora, neretko vrlo opširnih i nepreglednih udžbenika, ponekad iz mnogobrojnih i međusobno nepovezanih sadržaja na internetu, osetili smo potrebu za priručnikom koji će na jednom mestu, na srpskom jeziku, sažeto i jasno uputiti početnika u svet programiranja i pružiti mu uvid u neke od osnovnih koncepata i pojmova vezanih za programiranje. Takođe, primetili smo da veliki broj početnika koji želi da nauči da programira, izgubi početnu motivaciju kada se susretne sa suvoparnim i preopširnim sadržajem kome je, barem na početku programerskog puta, teško razumeti svrhu i primenu. Zbog toga smo pokušali da napravimo udžbenik koji je kratak, razumljiv i lak za čitanje i čiji je cilj da, pored toga što se pomoću njega može upoznati sa osnovnim programerskim pojmovima, čitaoca motiviše da nastavi da samostalno uči i istražuje. Od čitaoca se ne očekuje nikakvo predznanje da bi mogao da razume i koristi ovaj priručnik već su jedino potrebni dobra volja i radoznao duh. Osim toga, trudili smo se da kroz ceo priručnik održimo kolokvijalan ton kako bismo tekst učinili pristupačim i prijemčivim svima. Kako verujemo da je praktičan pristup neophodan prilikom učenja programiranja, gotovo sva poglavlja prožeta su zadacima koji omogućuju čitaocu da se sam oproba u programiranju, pišući kratke programe vezane za temu lekcije koju je upravo pročitao. Ovi zadaci mogu se raditi direktno u interaktivnoj konzoli na portalu petlja.org, gde je omogućeno da korisnici proveravaju tačnost rešenja koja njihovi kodovi ispisuju. Najbolji način da testirate razumevanje pročitanog je da se i sami pokušate da napravite slične, jednostavne programe. Pošto smo izabrali da programiranje predstavimo pomoću programskog jezika C#, uvodna poglavlja ovog priručnika posvećena su podešavanju preporučenih alata za programiranje u ovom programskom jeziku. Kako početni koraci često umeju da budu najteži, pokušali smo da u ovim poglavljima čitaoca detaljno provedemo kroz instalaciju svih potrebnih alata i da mu pomognemo da što pre počne sa programiranjem. Naredna poglavlja, koja i predstavljaju ključni deo ovog priručnika, posvećena su razumevanju osnovnih koncepata i pojmova u programiranju predstavljenih na primeru programskog jeizka C#. Čitalac će kroz ta poglavlja moći da se upozna sa najvažnijim osnovnim pojmovima i postupcima u svetu programiranja – stringovi, promenljive, petlje, grananje, računanje pomoću programa, ispisivanje rezultata izvršenja programa, unos podataka, matrice, nizovi… Ukratko, pokušali smo da predstavimo one pojmove koje je neophodno razumeti da bi neko uopšte mogao da počne da se bavi programiranjem. Osim toga, posebna pažnja u ovom priručniku posvećena je i metodama traženja i ispravljanja grešaka u programu. Ovo je nešto što se često ne pokriva u sličnim kursevima, a predstavlja jednu od ključnih veština u bilo kakvom bavljenju programiranjem. Nažalost, po završetku ovog kursa nećete postati programer, ali zadatak ovog priručnika i nije da od vas učini programera. Kako smo i sami svesni da je za to potrebno mnogo više vremena i truda, cilj nam je bio da vam kroz ovaj kratak priručnik ponudimo osnovna znanja i veštine koja će vam biti neophodna u daljem samostalnom radu i učenju. Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti zanimljiv i pre svega koristan i da će vas zainteresovati da sami nastavite da učite i usavršavate se na svom programerskom putu. Naravno, nemojte da vas ovo obeshrabri, već u Uvodu ćete moći da vidite šta je sve moguće i sa osnovnim znanjem programiranja!
Na kraju, svaka sugestija, komentar i predlog koji budeš imao dok čitaš ovaj materijal je dobrodošla i slobodno je pošalji mejlom na: loop@petlja.org i mi ćemo se potruditi da je pažljivo razmotrimo i pomoću nje poboljšamo naše materijale.