$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Предлог пројекта - Положаји градова

Мотивација

Ево једног мало забавнијег начина да научиш положаје неких градова на карти.

Циљ овог пројекта је да направиш Скреч програм, који кроз једноставну игру омогућава учење положаја градова. Програм је довољно једноставан за употребу да може да буде интересантан и млађима, а повезан је са школским градивом па може да буде интересантан и старијима.

Сценарио пројекта

Као карта може да се искористи и карта целог света, или било ког његовог дела (нека држава или континент). Важно је да на карти нема натписа градова, тј. да то буде нема карта. Ми смо изабрали карту Србије.

На почетку игре на месту сваког града је по један мали круг, а имена свих градова су дата у листи која се види на позорници. Програм задаје један по један град као задатак, а играч треба да кликне на кружић који одговара том граду. Ако играч кликне на прави град – кружић, тај кружић се уклања са карте а назив града се уклања из листе. У противном се броји једна грешка. Игра се наставља док се не погоде положаји свих градова, а циљ играча је да то уради уз што мање грешака.

_images/polozaji_gradova_scena.jpg

Сцена током извршавања програма

Слика позадине (нема карта) преузета са Wikimedia Commons

Слика није мењана за потребе самог пројекта, а овде је приказана у Скреч окружењу

Атрибуција: Dragancaral, CC BY-SA 4.0

Анализа и планирање

Ресурси

Очигледно, биће потребно да се нађе одговарајућа нема карта, која је слободна за употребу. Ако ниси сигуран/сигурна како да то урадиш, консултуј се са наставником.

Није неопходно за пројекат, али може да буде корисно да се пронађе карта исте величине са називима градова. Она може да послужи као друга позадина позорнице у току припреме, односно израде пројекта, ради лакшег постављања кружића на права места. Карта са називима градова се не користи током извршавања програма.

Ликови

У нашој верзији овог пројекта постоји један скривени лик који поставља питања, броји грешке и ажурира листу имена градова. Осим њега, постоји по један додатни лик за сваки град. Број градова одреди по својој жељи. Јасно, више градова значи и више посла у изради пројекта, али и више забаве и знања касније.

Скрипте, променљиве и разглашавање

Скрипте сваког града су прилично једноставне.

На почетку програма

 • потребно је приказати лик (кружић), за случај да је био сакривен током претходног извршавања.

Осим тога, када је кликнуто на лик,

 • тај лик треба да провери да ли је он постављен као задатак (тачније, да ли је назив његовог града једнак променљивој задатак).

  • Ако јесте, лик се сакрива и разгласи неку поруку (нпр. погођен), на основу које ће главни лик да ажурира листу преосталих градова.

  • Ако није, бројач грешака се повећава за 1.

 • На крају свакако треба разгласити још једну поруку, која покреће постављање новог задатка (порука нови задатак).


Скрипте главног лика (водитеља игре) су нешто сложеније.

 • На почетку игре овај лик треба да

  • напуни листу преосталих градова именима свих градова који могу да се задају. То је најлакше урадити тако што се листа прво испразни.

  • врати бројач грешака на 0

  • разгласи (сам себи) поруку нови задатак

 • када прими поруку нови задатак, лик треба да

  • ако има још елемената у листи преосталих градова, изабере један и упише га у променљиву задатак

  • у противном да у променљиву задатак упише текст крај игре

 • када прими поруку погођен, лик треба да

  • пронађе назив задатог града (текст променљиве задатак) у листи

  • уклони тај град из листе

Надамо се да је ово довољно помоћи и упутстава и да сада можеш (самостално или у групи) да оствариш овај или неки сличан пројекат.

Самоевалуација

Када направиш програм, покушај да (пре свега себи) одговориш на ова питања:

 • Да ли је, по твојој процени, пројекат успешно приведен крају? Колико си ти лично задовољан/задовољна урађеним? Зашто?

 • Који део је био посебно тежак? Како си га решио/решила? Да ли је постојао неки проблем чијим решавањем се посебно поносиш?

 • Да ли је било накнадних измена првобитног плана? Због чега?

 • Да ли је пројекат био користан за стицање или унапређивање неких знања или вештина? Којих?

Размисли шта од овога би било интересантно другима да чују током твог представљања пројекта.