Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Takmičenja za srednjoškolce od 2017. godine

Takmičenja za srednjoškolce od 2017. godine

Zadaci su prvenstveno namenjeni učenicima koji se spremaju za takmičenje iz programiranja.

Program takmičenja dostupan je na zvaničnom sajtu takmičenja.