Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Skreču 3.0, praktikum za peti razred

Програмирање у Скречу 3.0, практикум за пети разред

Овај интерактивни практикум ће вам помоћи да савладате основе програмирања у визуелном програмском језику Scratch. Његов обим превазилази градиво предмета Информатика и рачунарство за V разред основне школе, али се може користити као допуна приручника за програмирање у Скречу који је писан управо за петаке.

Део материјала који ученици треба да савладају за програмом предвиђених 18 школских часова означен је зеленом вертикалном линијом са леве стране. Материјал означен жутом вертикалном линијом намењен је ученицима који желе да изучавају нешто сложеније проблеме. Црвеном вертикалном линијом означен је материјал погодан за додатну наставу, секције и за оне ученике који желе да потпуније овладају могућностима овог програмског језика.

У овој верзији Практикума допуњени су садржаји изложени у практикуму за Scratch 2.0 уз делимично измењен редослед излагања. Првих десет лекција упознаје корисника кроз примере и вежбе са алгоритамским начином размишљања и основним појмовима програмирања. Изворни код свих пројеката доступан је преко линкова у материјалу, а налази на Скречовом сајту https://scratch.mit.edu/. Једанаеста лекција даје преглед функција група блокова и могућности уграђених едитора слика и звука.

За питања, примедбе и кометаре користите http://algora.petlja.org/c/zbornica.

Садржај