Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u Pajtonu, zbirka malih zadataka

Збирка малих задатака

Збирка малих задатака представља збирку једноставних и кратких задатака у програмском језику Python, намењених провежбавању градива пређеног у оквиру нашег Приручника за 6. разред. Циљ збирке је да ученицима пружи додатан простор за вежбу би савладали прве кораке текстуалног програмирања. Вежбањем ових задатака, ученици пролазе кроз различите области као што су изрази, функције, гранање, петље и имају прилике да понављањем већег броја сличних задатака добро утврде градиво. Као и до сада, сви написани програми се аутоматски тестирају. Збирку малих задатака треба схватити као додатак нашег Приручника за 6. разред.