Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Методичка збирка задатака из основа програмирања (Python)

Методичка збирка задатака из основа програмирања (Python)

Збирка је превасходно посвећена почетним нивоима програмирања и почетним нивоима припреме за такмичарско програмирање. Узраст ученика којима је збирка намењена није прецизно одређен јер се програмирање не изучава систематски током школовања, због чега се ученици различитих школа у различитим узрастима сусрећу са основама програмирања. У односу на постојеће школске програме области програмирања које Збирка обухвата треба да одговарају првој и другој години учења програмирања у средњој школи. Збирка тематски покрива програм такмичења из програмирања за основну школу које организује Друштво математичара Србије, пре напредних техника програмирања, иако укључује и поједине напредне технике. Збирку могу да користе ученици свих узраста (почевши од 5. разреда основне школе) који почињу да се припремају за такмичење из програмирања, а немају значајно програмерско предзнање.

Дакле, циљна група Збирке су ученици средњих школа у којима се програмирање изучава по специјализованим програмима, ученици трећег разреда гимназија природног, друштвеног и општег смера, такмичари основци, студенти који се први пут сусрећу са програмирањем, као и сви почетници заинтересовани за алгоритамско програмирање.

Збирка је доступна и у PDF формату.

Python

C++

C#