$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Тробојка

vreme memorija ulaz izlaz
0,25 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Написати програм који учитава низ целих бројева а затим га трансформише тако да елементи буду подељени у три дела у зависности од задатих вредности \(A\) и \(B\). У првом делу су елементи мањи од задате вредности \(A\) (вредности из интервала \([-\infty, A)\)), у другом елементи већи или једнаки задатој вредности \(A\) и мањи или једнаки задатој вредности \(B\) (вредности из интервала \([A, B]\)), а у трећем елементи већи од задате вредности \(B\) (вредности из интервала \((B, +\infty)\)). Није битно у ком се редоследу налазе елементи унутар делова. Учитати елементе у низ, а затим реорганизовати редослед елемената у том низу (не користити помоћне низове).

Улаз

У једној линији стандардног улаза налази се број елемената низа, \(N\), а затим се, у наредној линији налазе елементи низа раздвојени размацима. У последње две линије се налазе цели бројеви \(A\) и \(B\) одвојени празнином, и при томе је \(A < B\).

Излаз

Исписати елементе резултујућег низа на стандардни излаз (могуће је исписати елементе сваке од три групе у посебном реду, раздвојене размацима, а могуће је исписати и цео низ у једном реду или у више редова).

Пример

Улаз

10 1 3 5 4 8 5 7 2 3 6 3 5

Излаз

1 2 5 4 3 5 3 7 6 8

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.