$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Сортирање такмичара

vreme memorija ulaz izlaz
0,2 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Дат је низ такмичара, за сваког такмичара познато је његово име и број поена на такмичењу. Написати програм којим се сортира низ такмичара нерастуће по броју поена, а ако два такмичара имају исти број поена, онда их уредити по имену у неопадајућем поретку.

Улаз

У првој линији стандардног улаза налази се природан број \(n\) (\(n \leq 50000\)). У следећих \(n\) линија налазе се редом елементи низа. За сваког такмичара, у једној линији, налази се одвојени једним бланко симболом, његово име (дужине највише 20 карактера) и број поена (природан број из интервала \([0,10000]\)) које је такмичар освојио.

Излаз

На стандардни излаз исписати елементе уређеног низа такмичара, за сваког такмичара у једној линији приказати његово име и број поена, одвојени једним бланко симболом.

Пример

Улаз

5 Maja 56 Marko 78 Krsto 23 Jovan 78 Milica 89

Излаз

Milica 89 Jovan 78 Marko 78 Maja 56 Krsto 23

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.