$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Највреднији предмети

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

За сваки предмет који је на продају дата је шифра и цена. Купац има на располагању одређени износ динара и жели да купи што скупље предмете. Редом узима предмете почев од најскупљег, док има новца. Ако нема новца за најскупљи, узима најскупљи за који има новца. Приказати шифре предмета које купац купује и, ако му је остало, преостали износ новца. Напомена: ова стратегија не гарантује да ће предмети које купи бити укупно највеће могуће вредности (нпр. ако има 5 динара и ако су цене предмета 4, 3 и 2 динара, он ће купити само предмет од 4 динара, а могао би да купи предмете од 3 и 2 динара).

Улаз

У првој линији стандардног улаза налази се износ новца (позитиван реалан број) који има купац, у другој број предмета, \(N\) (не већи од 30), а затим се, у сваке две линије стандардног улаза, уносе, редом, шифра (ниска карактера) па цена (реалан број) предмета, свака у посебном реду, за свих \(N\) предмета. Гарантује се да су цене предмета различите.

Излаз

За сваки купљени предмет, ако их има, исписати (у редоследу куповања) у посебном реду стандардног излаза шифру и цену предмета, раздвојене размаком. Цену приказати на две децимале. У последњем реду исписати преостали износ новца на две децимале, ако постоји.

Пример1

Улаз

1250.75 5 predmet1 1010.30 predmet2 357.35 predmet3 725.45 predmet4 1125.5 predmet5 115.75

Излаз

predmet4 1125.50 predmet5 115.75 9.50

Пример2

Улаз

10000 6 predmet1 3010 predmet2 3005 predmet3 5725 predmet4 1265 predmet5 2075 predmet6 385

Излаз

predmet3 5725.00 predmet1 3010.00 predmet4 1265.00

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.