$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Двобојка

vreme memorija ulaz izlaz
1,55 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Напиши програм који организује елементе низа тако да прво иду сви парни елементи, а затим непарни, при чему међусобни редослед парних и непарних елемената није битан. Елементе прво учитати у низ, а затим тај низ трансформисати у линеарном времену (само једним пролазом кроз низ).

Улаз

У првој линији стандардног улаза унети природан број \(n\) (\(1\le n \le 50000\)) - број елемената низа, а у наредној линија унети \(n\) природних бројевава у границама од \(1\) до \(1000\).

Излаз

На станардни излаз исписати елементе низа уређене на тражени начин, раздвојене са по једним размаком.

Пример

Улаз

10 2 5 3 6 1 8 9 10 11 4

Излаз

2 6 8 10 4 5 3 1 9 11

Ово је само један од могућих излаза. Могућ је, на пример, и излаз

2 4 10 6 8 1 9 3 11 5

или излаз

2 6 8 10 4 3 9 5 11 1

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.