$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Број парова датог збира

vreme memorija ulaz izlaz
0,1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Дат је цео број \(s\) и низ различитих целих бројева. Написати програм којим се одређује број парова у низу који имају збир једнак датом броју \(s\).

Улаз

У првој линији стандардног улаза налази се цео број \(s\) (број из интервала \([0, 10^6]\)), у другој линији налази се број елемената низа \(n\) (\(1 \leq n \leq 50000\)), а у следећих \(n\) линија налази се редом елементи низа (бројеви из интервала \([0, 10^6]\)).

Излаз

На стандардном излазу приказати број парова различитих елемената низа чији је збир једнак броју \(s\).

Пример

Улаз

7 6 2 5 4 7 0 6

Излаз

2

То су парови \((2, 5)\) и \((7, 0)\).

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.