$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Провера бар-кодова

vreme memorija ulaz izlaz
0,1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

У продавници се налази пуно врста производа и познати су њихови бар-кодови. Произвођач жели да сазна колико се врста његових производа продаје у тој продавници. Ако је списак свих кодова производа у продавници дат у сортираном облику, а списак свих кодова производа произвођача је достављен несортиран, напиши програм који одређује тражени број.

Улаз

Са стандардног улаза учитава се број \(n\) (\(1 \leq n \leq 50000\)), a \(n\) природних бројева (највише шестоцифрених), раздвојених размацима. Ти бројеви представљају бар-кодове производа у продавници и сортирани су растуће. Након тога се до краја улаза учитавају бар-кодови производа које је произвођач доставио (највише шестоцифрени природни бројеви, сваки у посебном реду).

Излаз

На стандардни излаз исписати број производа произвођача који се већ продају у продавници.

Пример

Улаз

5 1 3 5 6 7 2 3 4 5 8

Излаз

2

Овај задатак има и другачија решења у делу збирке који следи.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.