$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Rastavi

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 1000 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Дата су два природна броја a и b (1 < а < b < 1000). Растављање броја на просте чиниоце је поступак којим се неки природан број представља у облику производа чинилаца који су сви прости бројеви. Написати програм RASTAVI, који ће пребројати укупан број простих чинилаца на које се могу раставити природни бројеви који су између а и b (укључујући а и b). 

У једином реду стандардног улаза дата су два природна броја a и b међусобно раздвојена бланко карактером. 

У једином реду стандардног излаза исписати резултат. 

Ulaz izlaz

7 10

8

Објашњењe 1. тест примера. Растављањем на чиниоце, бројеви од 7 до 10 се могу написати у облику производа:

            7 = 7

            8 = 2 * 2 * 2

            9 = 3 * 3

            10 = 2 * 5

  Укупан број свих простих чинилаца је 8.

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.