Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Video lekcije za programski jezik Python - biblioteka Pygame


Četvrti čas (3)

Peti čas (2)

Deveti čas (2)

Jedanaesti čas (2)

Trinaesti čas (2)