$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Мултимедијалне презентације

Питање 1.*

Како се назива слајд којим дефинишемо општи изглед презентације, тачније слајд који садржи информације (о теми, распореду слајдова, боју позадине слајдова, фонтовима, ефектима, …) које су нам за ту презентацију потребне?

Одговор откуцај малим словима на ћириличком писму.

Одговор:

Питање 2.

  Q-1: Да ли је тачно следеће тврђење?

  Форматирањем неког од повезаних мастер-слајдова мења се само његов изглед, без утицаја на главни и остале повезане мастер-слајдове.”

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 3.

  Q-2: Која опција се користи за подешавање приказа датума, текста и редног броја слајда презентације?

  Изабери одговор:

 • File → New Slide
 • Нетачно
 • Insert → Header&Footer
 • Тачно
 • View → Slide Master
 • Нетачно
 • File → Save & Send
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-3: Која опција се користи за промену распореда елемената на слајдовима?

  Изабери одговор:

 • Slide Master → Insert Layout
 • Тачно
 • Insert → Header&Footer
 • Нетачно
 • View → Slide Master
 • Нетачно
 • File → Save & Send
 • Нетачно

Питање 5.

  Q-4: Мултимедијална презентација се састоји

  Изабери одговор:

 • само од слика са прелазима
 • Нетачно
 • од слика, видео записа, звука и текста
 • Тачно
 • само од анимација
 • Нетачно
 • само од анимираних слика и текста
 • Нетачно