$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Обрада растерске слике

Питање 1.

Дато је тврђење. У програму за обраду растерске графике могуће је додавати и брисати слојеве. Означи тачно тврђење.

  Q-11: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.**

Како се назива део слике који се користе при обради дигиталних слика за одвајање њених елемената? Унеси одговор малим словима ћирилицом.

Одговор:

Питање 3.

Дато је тврђење. У програму за обраду растерске графике текст је векторски слој у растерској слици. Да ли је дато тврђење тачно?

  Q-12: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 4.

Да ли слику сачувану у формату одабраног растерског програма можемо да отворимо на било ком дигиталном уређају?

  Q-13: Изабери тачан одговор:

 • Да, увек
 • Нетачно
 • Да, само када је на дигиталном програму инсталиран тај програм
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 5.*

Дата је слика.

_images/Z3_L4_1.png

Доња слика је додатно уређена. Која алатка је примењена за уређивање дате слике? Унеси одговор малим словима ћириличним писмом.

_images/Z3_L4_2.png

  Q-14: Изабери тачан одговор:

 • промена перспективе слике
 • Нетачно
 • премештање слике
 • Нетачно
 • преокретање слике
 • Нетачно
 • ротирање слике
 • Нетачно
 • искошавање слике
 • Тачно

Питање 6.**

Дата је слика.

_images/Z3_L4_3.png

Доња слика је додатно уређена. Која алатка је примењена за уређивање дате слике? Унеси одговор малим словима {azbuka}.

_images/Z3_L4_4.png

Одговор: