$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Листе

Питање 1.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве 3, -5, 4, -1?

  Q-152: Изабери тачан одговор:

 • lista = [3, -5, 4, -1]
 • Тачно
 • lista = (3, -5, 4, -1)
 • Нетачно
 • lista = {3, -5, 4, -1}
 • Нетачно

Питање 2.

На који начин се у Пајтон језику дефинише листа која садржи бројеве -1, 63 и име породице којој је припадао краљ Петар Први?

  Q-153: Изабери тачан одговор:

 • lista = [-1, 63, ”Карађорђевић”]
 • Тачно
 • lista = [-1, 63, Карађорђевић]
 • Нетачно
 • lista = {-1, 63, ”Карађорђевић”}
 • Нетачно
 • Није могуће дефинисати листу која садржи бројеве и ниске истовремено.
 • Нетачно

Питање 3.

Дата је листа l:

l = [4, 5, 18, -3, 10, 26]

Написати наредбу којом се исписује први елемент листе l.

  Q-154: Изабери тачан одговор:

 • l[0]
 • Тачно
 • l[1]
 • Нетачно
 • l[2]
 • Нетачно
 • l[-1]
 • Нетачно

Питање 4.

Шта је резултат извршавања следећих наредби?

l = [28, -5, 16, 25, 1, 4]
print(l)

  Q-155: Изабери тачан одговор:

 • l = [28, -5, 16, 25, 1, 4]
 • Нетачно
 • [28, -5, 16, 25, 1, 4]
 • Тачно
 • 28, -5, 16, 25, 1, 4
 • Нетачно
 • l
 • Нетачно

Питање 5.

Дата је листа имена малих балерина које учествују на такмичењу balerine = [„Вера”, „Миа”, „Ана”, „Милица”, „Лана”]. У последљем тренутку Вера је јавила да не може да дође на наступ. Веру ће заменити Ивана. Која од наредних наредби мења Верино име у листи Иваниним именом?

  Q-156: Изабери тачан одговор:

 • "Вера" = "Ивана "
 • Нетачно
 • balerine[0] = Ивана
 • Нетачно
 • balerine[0] = "Ивана"
 • Тачно
 • balerine["Вера"] = "Ивана"
 • Нетачно

Питање 6.

Дата је листа имена малих балерина које учествују на такмичењу balerine = [„Вера”, „Миа”, „Ана”, „Милица”, „Лана”]. Тренер је одлучио да на такмичење поведе и Николину, балерину која ће бити резерва уколико нека од балерина која је на списку одустане. Која од наредних наредби додаје име нове балерине у листу?

  Q-157: Изабери тачан одговор:

 • balerine += "Николина "
 • Нетачно
 • balerine.append("Николина")
 • Тачно
 • balerine.append(Николина)
 • Нетачно
 • balerine[-1] = "Николина"
 • Нетачно

Питање 7.

Чему је једнак индекс шестог елемента листе која је дефинисана у наредној линији?

lista = [157, 60, 153, 195, 119, 153, 51]

  Q-158: Изабери тачан одговор:

 • 5
 • Тачно
 • 6
 • Нетачно
 • 153
 • Нетачно
 • 51
 • Нетачно

Питање 8.

Наставница географије рад својих ученика прати бележећи оцене са усменог и писменог одговарања, као и рада на часу. Следеће листе описују рад једног ученика: usmeni = [1, 5, 4, 4, 3, 5], pismeni = [5,4,5,4,5,4], rad_na_casu = [3,4,5,5,5,5]. Којом од следећих наредби се може одредити колико оцена из географије има овај ученик?

  Q-159: Изабери тачан одговор:

 • len(usmeni + pismeni + rad_na_casu)
 • Тачно
 • len(usmeni) + len(pismeni) + len(rad_na_casu)
 • Тачно
 • len_useni + len_pismeni + len_rad_na_casu
 • Нетачно
 • usmeni + pismeni + rad_na_casu
 • Нетачно

Питање 9.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [1, 3, 2, 1]
print( lista[ 2 ] )

  Q-160: Изабери тачан одговор:

 • 2
 • Тачно
 • 3
 • Нетачно
 • [1, 3]
 • Нетачно
 • [3, 1]
 • Нетачно

Питање 10.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [10, 16, 6, 16, 18]
lista[ -1 ] = 0
print( lista )

  Q-161: Изабери тачан одговор:

 • [10, 16, 6, 16, 0]
 • Тачно
 • [10, 16, 6, 0, 18]
 • Нетачно
 • [-1, 16, 6, 16, 18]
 • Нетачно
 • Листа ће остати непромењена. Елемент са индексом -1 не постоји, па се команда доделе неће ни извршити.
 • Нетачно

Питање 11.

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista = [0, 3, -3, -3]
print( len( lista ) )

Одговор:

Питање 12.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista1=[-5, -2, "pera", "-5"]
print( len( lista1 ) )

  Q-162: Изабери тачан одговор:

 • 2
 • Нетачно
 • 3
 • Нетачно
 • 4
 • Тачно

Питање 13.

Нека наведена листа представља цене сладоледа у једној продавници. Којим изразом се може добити најнижа цена сладоледа?

lista = [110, 75, 29, 30, 58]

  Q-163: Изабери тачан одговор:

 • min( lista )
 • Тачно
 • lista[-1]
 • Нетачно
 • lista[0]
 • Нетачно
 • lista[1]
 • Нетачно

Питање 14.*

Шта ће Пајтон окружење исписати по извршавању наредног кода?

lista=[1, 1, 1, 4]
print( sum( lista ) / len( lista ) )

  Q-164: Изабери тачан одговор:

 • 1
 • Нетачно
 • 1.75
 • Тачно
 • 7
 • Нетачно

Питање 15.

Којом Пајтон уграђеном функцијом се може добити сортирана верзија листе a?

  Q-165: Изабери тачан одговор:

 • sorted(a)
 • Тачно
 • order(a)
 • Нетачно
 • max(a)
 • Нетачно
 • sort(a)
 • Нетачно

Питање 16.

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

voce = [40, 80, 65, 50, 45]
cena = sorted( voce )
print( cena )

  Q-166: Изабери тачан одговор:

 • [40, 80, 65, 50, 45]
 • Нетачно
 • [40, 45, 50, 65, 80]
 • Тачно
 • [0, 4, 3, 2, 1]
 • Нетачно

Питање 17.*

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

povrce = [112, 177, 154, 145, 102, 52, 104]
cena = sorted(povrce)
print(sum( cena[0 : 3] ) )

  Q-167: Изабери тачан одговор:

 • 443
 • Нетачно
 • 588
 • Нетачно
 • 258
 • Тачно

Питање 18.**

Шта се добија извршавањем следећег кода у којем листа представља цене сладоледа?

sladoled = [137, 78, 83, 82, 180, 82, 145]
cena = sorted(sladoled)
print( cena[-3 : ] )

  Q-168: Изабери тачан одговор:

 • Цене три најскупља сладоледа.
 • Тачно
 • Цене четири најскупља сладоледа.
 • Нетачно
 • Цене три најјефтинија сладоледа.
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 19.**

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [191, 52, 179, 126, 188, 127, 139]
print( sorted(sladoled)[0 : 4] )

  Q-169: Изабери тачан одговор:

 • [52, 126, 127, 139]
 • Тачно
 • [52, 126, 179, 191]
 • Нетачно
 • [52, 126, 127, 139, 179]
 • Нетачно
 • [52, 126, 179, 188, 191]
 • Нетачно
 • Последња команда није исправно записана, па ће Пајтон окружење дати поруку о грешци и неће је извршти.
 • Нетачно

Питање 20.*

Шта ће бити исписано извршавањем следећег кода?

sladoled = [66, 130, 64, 72, 52, 48, 169]
print( sorted( sladoled[0 : 4] ) )

  Q-170: Изабери тачан одговор:

 • [48, 52, 64, 66]
 • Нетачно
 • [64, 66, 72, 130]
 • Тачно
 • [48, 52, 64, 66, 72]
 • Нетачно
 • [52, 64, 66, 72, 130]
 • Нетачно

Питање 21.*

Ако је наредбом

lista = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']

дефинисана листа имена ђака уређена према њиховом распореду у дневнику, којом линијом ће бити исписан број који у дневнику има Јасмина Златковић?

  Q-171: Изабери тачан одговор:

 • lista.index( "Јасмина Златковић" ) + 1
 • Тачно
 • lista.find( "Јасмина Златковић" )
 • Нетачно
 • lista.index( "Јасмина Златковић" )
 • Нетачно

Питање 22.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = l.index( "Миленко Љубић" )
print( l[ k-1 ] )

  Q-172: Изабери тачан одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Тачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Нетачно

Питање 23.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = ['Миленко Љубић', 'Милица Стојковић', 'Александар Вилимоновић', 'Ђурађ Јокић', 'Калина Филиповић', 'Јасмина Златковић']
k = len(l)
print( l[ k ] )

  Q-173: Изабери тачан одговор:

 • Јасмина Златковић
 • Нетачно
 • Миленко Љубић
 • Нетачно
 • Пајтон окружење ће пријавити грешку због тога што елемент коме се приступа у листи (у трећој линији кода) не постоји.
 • Тачно

Питање 24.*

Дат је део програма за решавање следећег проблема:

Дата је листа максималних дневних температура бележених током 10 узастопних дана у јануару месецу. Колико пута је током тих десет дана максимална температура била једнака 0?

l = [12.0, 14.6, 14.1, -3.2, 5.4, 18.7, 19.5]
___________
print( k )

Која би од наредних линија могла да употпуни програм тако да се његовим извршавањем добије тачан одговор на постављено питање?

  Q-174: Изабери тачан одговор:

 • k = l.count(0)
 • Тачно
 • k = l.count("0")
 • Нетачно
 • k = count(l,0.0)
 • Нетачно
 • Ниједан од понуђених одговора није тачан.
 • Нетачно

Питање 25.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
k = 3
l[k] = l[0]
l[0] = k
print( l )

  Q-175: Изабери тачан одговор:

 • [3, 5, 8, 2, 13, 1, 9]
 • Тачно
 • [3, 5, 2, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно
 • [2, 5, 8, 9, 13, 1, 9]
 • Нетачно

Питање 26.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [19, 5, 13]
k = [4, 7, 13]
n = l + k
print( n )

  Q-176: Изабери тачан одговор:

 • [19, 5, 13, 4, 7, 13]
 • Тачно
 • [23, 12, 26]
 • Нетачно
 • 61
 • Нетачно
 • Трећа линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Нетачно

Питање 27.*

Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег програма?

l = [11] + 14
print( l )

  Q-177: Изабери тачан одговор:

 • [11, 14]
 • Нетачно
 • 25
 • Нетачно
 • Прва линија кода није исправна Пајтон наредба. Пајтон окружење ће исписати поруку о грешци.
 • Тачно

Питање 28.*

Нека су дефинисане две листе на следећи начин:

l = [17, 17, 10, 17, 2]
k = [13, 16, 14]

Који од понуђених израза НЕЋЕ имати вредност збира свих елемената ове две листе?

  Q-178: Изабери тачан одговор:

 • sum( l + k )
 • Нетачно
 • sum( l, k )
 • Тачно
 • sum( l ) + sum( k )
 • Нетачно