Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе

Циљ предмета Информатика и рачунарство у 8. разреду основне школе је „стицање знања, овладавање вештинама, формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву“.

Курс ставља фокус на

  • податке,
  • обраду података, и
  • визуелизацију података

у два контекста:

  • програми за табеларна израчунавања, и
  • рад са подацима у текстуалном програмском језику (Џупитер).

Програми за табеларна израчунавања

1. Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања

2. Аутоматска рекалкулација

3. Селектовање групе ћелија и уређивање табеле

4. Разне врсте података у табели

5. Штампање и генерисање ПДФ документа

6. Визуелизација података

7. Сортирање и филтрирање података

8. Рад са дељеним табелама

Рад са подацима у текстуалном програмском језику

Поглавља из овог сегмента су доступна у облику интерактивних Џупитер радних свески које се могу покренути на неком од јавно доступних сервиса у облаку, или их можеш преузети и покренути на свом рачунару. Упутство се налази ОВДЕ.

1. Увод у Џупитер (Jupyter)

2. Низови података и линијски дијаграми

3. Хистограми и боје

4. Просек и медијана низа бројева

5. Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми

6. Табеларно представљени подаци

7. Индексирање и транспоновање табеле

8. Модификације табеле и записивање табеле у датотеку

Додатне теме:

9*. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

10*. Џупитер и Ексел