Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Video lekcije za programski jezik Python


Robot Karel (7)

Kornjača grafika (8)

Osnovne aritmetičke operacije (8)

Ugrađene funkcije (5)

Definisanje funkcija (5)

Grananje (13)

Strukture podataka (14)