Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Шести разред


На овој страни можете преузети текстуалне и видео материјале који су резултат пројеката „Програмирање за основце” реализованог од стране Друштва за информатику Србије и пројекта „Визуелно програмирање за основце” који је реализовала Мудл мрежа Србије Оба пројекта су финансирана средствима из Буџета Републике Србије преко Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ауторски тимови два наведена пројекта су блиско сарађивали са ауторским тимом Петље и узајамно користили и реферисали материјале, при чему је израда Интерактивног приручника за VI разред од стране ауторског тима Петље претходила изради материјала у пројекту „Програмирање за основце”, док су за V разред прво израђени материјали у оквиру пројекта „Визуелно програмирање за основце”

Python - инсталација
1. лекција - Python - аритметичке операције
2. лекција - Python - променљиве (именовање резултата)
3. лекција - Python - аритметичке операције (Super Mario)
4. лекција - Python - цели и реални бројеви
5. лекција-Python - реално дељење
6. лекција - Python - целобројно дељење
7. лекција - Python - корњача графика
8. лекција-Python - уграђене функције (min, max, abs)
Вежбање - Python - уграђене функције (min, max, abs)
9. лекција-Python - ниске
Вежбање - Python - ниске
10. лекција-Python - гранање
Вежбање - Python - гранање
11. лекција - Python - листе
12. лекција - Python - скупови, торке, речници
13. лекција - Python - понављање
Вежбање - Python - понављање
14. лекција-Python - уграђене функције min и max - примена у задацима
15. лекција - Python - пресликавање
16. лекција - Python - филтрирање