Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

O kursu Algoritamska umetnost


Pred tobom se nalazi interdisciplinarsni kurs Algoritamska umetnost kome je cilj da ti otkrije u kakvoj su vezi likovna kultura, matematika i programiranje. Namenjen je učenicima drugog i trećeg razreda gimnazije ali ga može proći i svako ko želi da nauči da kreira svoja mala umetnička dela uz pomoć računara. U kursu ćeš naći teorijske lekcije, video lekcije, video ilustracije i kodove koji se lako mogu vizualizovati. Takođe, tu su i kvizovi za proveru znanja. Kurs Algoritamska umetnost su zajedničkim snagama kreirali Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om.

Creative Commons License
Kurs Algoritamska umetnost izdao je Unicef pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Započni kurs

O projektu


Osnovna motivacija za ovaj projekat se crpela iz ideje da se na primeru tri interdisciplinarna kursa učenicima približi iskustvo koje imaju iz svakodnevnog života sa gradivom koje uče u školi, ali i da se otvore neke nove, inovativne teme koje učenicima mogu biti interesantne. Jačanje međupredmetnih kompetencija, pozvanje učenika da uzmu aktivnu ulogu u procesu učenja tako što će postavljati pitanja i istraživati dalje od onoga što je u samim kursevima ponuđeno, saradnja među nastavnicima različitih predmeta, neke su od osnovnih ideja voditelja ovog projekta.


Kao rezultat, na platformi net.kabinet su objavljena 2 interdisciplinarna kursa:


Epidemijaje kurs u kojem smo pokušali da fenomen epidemije sagledamo iz ugla više naučnih disciplina - biologije, hemije, matematike i programiranja. Kurs je namenjen učenicima drugog i trećeg razreda gimnazije, ali i svima onima koji žele da iz ugla ovih naučnih disciplina bolje sagledaju i razumeju šta se dešava u periodima kada nastupe epidemije zaraznih bolesti.


Algoritamska umetnost je kurs namenjen učenicima koji žele da se kreativno izraze, ali na jedan drugačiji način - putem programiranja i uz pomoć matematike.


Simulacije su kurs u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime, često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima. Dodatno, želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.

Partneri na projektu


Autori


Aleksandra Jovanić
Aleksandra Jovanić
autorka i ilustratorka Algoritamske umetnosti

Aleksandra Jovanić je doktorka digitalne umetnosti i diplomirana programerka. U svakodnevnom istraživanju i umetničkoj praksi kombinuje razne medije sa fokusom na interakivnu umetnost, umetničke igre i generativnu umetnost. U zvanju docenta, trenutno predaje na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kao dizajnerka i programerka angažovana je na značajnim veb-projektima, najčeće u oblasti kulture i umetnosti. Pored dizajna za veb, bavi se i grafičkim dizajnom, dizajnom plakata za filmove, pozorišne predstave i koncerte, i pokretnom grafikom za filmove. Samostalno i na grupnim izložbama izlaže od 2003.

Uroš Krčadinac
Uroš Krčadinac
autor i ilustrator Algoritamske umetnosti

Uroš Krčadinac (1984) je digitalni umetnik, programer, autor i edukator koji se bavi novim načinima opažanja i doživljavanja zajedničkog sveta ljudi, mreža i podataka. Njegova transdisciplinarna praksa obuhvata programiranje, pisanje, crtanje, dizajn, animaciju i kartografiju. Istraživačke radove objavio je u vrhunskim IEEE naučnim časopisima, dok je umetničke radove izlagao na festivalu re:publica (Grčka/Nemačka), Univerzitetu Emily Carr (Kanada), Galeriji SANU, beogradskom Muzeju nauke i tehnike, itd. Doktorirao je informatiku na Univerzitetu u Beogradu. Radi kao docent digitalne umetnosti i računarstva na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, kao naučni saradnik na UB i saradnik Dizajn seminara u Petnici.

Milena Marić
Milena Marić
autorka Algoritamske umetnosti

Milena Marić, diplomirani matematičar, profesorka Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas", koordinator projekata u Fondaciji Petlja. Autor knjige "Pajton za osnovce", koautor metodičkog priručnika za nastavnike matematike, autor i koautor brojnih onlajn kurseva programiranja na portalu petlja.org/net.kabinet, spoljni saradnik ZUOV - a, autor i koautor nekolicine akreditovanih seminara od strane ZUOV - a za stručno usavršavanje nastavnika matematike i računarstva, autor i koautor naučnih i stručnih radova na temu metodike nastave matematike.

Ivan Anić
Ivan Anić
autor Algoritamske umetnosti

Ivan Anić je rođen 1971. godine u Aranđelovcu. Završio je Matematički fakultet u Beogradu, gde je magistrirao iz oblasti Kompleksne analize. Doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu iz Metodike nastave matematike. Objavio je veliki broj naučnih radova, od čega deset na SCI listi, a pet u najvišoj kategoriji.

Ivan Anić je radio na Matematičkom fakultetu u Beogradu do 2014. godine kada prelazi na ITS (Visoku školu strukovnih studija za IT) gde predaje Matematiku, Analizu podataka, Modelovanje i predikciju u poslovanju i Rešavanje problema u poslovanju.

Autor je i organizator velikog broja semianara za nastavnike. Učestvovao je u velikom broju projekata Ministarstva prosvete, ZUOV-a, ZVKOV-a, UNICEF-a, UNDP-a, a radio je i obuke za zaposlene u kompanijama iz oblasti predikcije i modelovanja. Saradnik je Instituta za moderno obrazovanje gde drži veliki broj seminara, predavanja i radionica za nastavnike.

2018. godine je pokrenuo Brainfinity takmičenje, a sada je programski organizator Brainfinity projekta. Ovaj projekat okuplja veliki broj mladih ljudi iz osnovnih i srednjih škola, kao i veliki broj nastavnika.

Recenzent


Dejan Grba
Dejan Grba
Recenzent

Dejan Grba je umetnik, predavač i autor. Istražuje kognitivne, tehničke, poetičke i relacione aspekte novomedijske umetnosti. Realizuje izložbe širom sveta i objavljuje tekstove u međunarodnim publikacijama. Predavao je u Evropi, Severnoj Americi, Aziji i Australiji. Profesor je na SCT/XJTLU u Sučou, Kina. Od 2018 do 2021 bio je gostujući profesor na ADM/NTU u Singapuru. Osnivač je odseka Novi mediji na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na kojem je predavao od 1998 do 2020. Učestvovao je u osnivanju doktorskog programa Digitalna umetnost na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, na kojem predaje od 2005.

Eksperti u domenu obrazovne psihologije i pristupačnosti


Generic placeholder image
Nevena Buđevac

Nevena Buđevac je vanredna profesorka na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, gde predaje više predmeta iz oblasti psihologije obrazovanja. Doktorirala je 2013. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Paralelno sa doktorskim studijama u Beogradu, pohađala je i školu doktorskih studija Argupolis u Švajcarskoj. Njen istraživački fokus usmeren je na mogućnosti učenja kroz vršnjačku socijalnu interakciju i na razvoj argumentativnog mišljenja. Angažovana je na više međunarodnih projekata koji se bave obrazovanjem na različitim nivoima – od predškolskog do univerzitetskog. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education. Recenzirala je više udžbenika za osnovnu školu i univerzitet. Autorka je više od 20 naučnih radova i jednog udžbenika za studente Učiteljskog fakulteta.


Generic placeholder image
Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO “Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Posvećena je razvoju inkluzivnog obrazovanja i širenju znanja o načinima korišćenja IKT i asistivnih tehnologija u obrazovnom okruženju. Autorka je (ili koautorka) brojnih priručnika i vodiča za nastavnike: Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju (NSHC,2008); Škola na kvadrat - model povezivanja specijalnih i redovnih škola u Srbiji, (SCh 2010); Asistivna tehnologija u školi (ŠOSO, 2012); Uputstvo za izradu nastavnih materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna (SIPRU,2016); Katalog asistivne tehnologije ( MPNTR RS, 2017); Guidelines for providing open and distance learning to students with disabilities during school closures: Enhancing Inclusive Learning under COVID-19 (SLIBNU, 2020).


Video produkcija


Generic placeholder image
Industrija video sadržaja
video Algoritamske umestnosti

Mi smo digitalna video produkcija koja nudi zaokruženu uslugu proizvodnje video sadržaja: od razrade ideje, pravljenja video plana i scenarija, preko snimanja, do montaže i animiranja. Mi pravimo video koji menja svet.


Upustvo za nastavnike


Na sledećem linku nalazi se uputstvo koje će nastavnicima pomoći da u nastavu na najbolji način uključe materijale koje ovaj kurs obuhvata.

U ovom uputstvu možete pročitati:
 • Ko stoji iza kursa Algoritamska umetnost?
 • Zašto je za temu interdisciplinarnog kursa izabrana spoj matematike, programiranja i umetnosti?
 • Koji su cijevi interdisciplinarnog kursa Algoritamska umetnost?
 • Kako kurs Algoritmaksa umetnost možete primeniti u nastavi?
  • Planiranje
  • Ostvarivanje nastave
  • Praćenje i vrednovanje
 • Standardi i ishodi