Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs
Ovaj kurs uključuje
50 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

ИКТ и Дигитална писменост за пети разред

Овај курс је намењен ученицима 5. разреда основне школе за предмет Информатика и рачунарство у току првог полугодишта. У оквиру курса детаљно су обрађене наставне теме Дигитална писменост и Информационо комуникационе технологије и у потпуности прати програм наставе и учења за овај предмет. Курс је подељен по часовима. Материјал намењен за један школски час се састоји од лекције, дела са питалицама, којима се ученицима скреће пажња на најбитније делове из садржаја лекције и кратких квизова, који имају за циљ проверу усвојеног градива. Поред рада у школи, курс се може пролазити и самостално.

Creative Commons License
Овај курс Фондација Петља објавила je под лиценцом Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodna Licenca (CC BY 4.0).

Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Preuzmi kurs

Садржај курса

Шта ћеш научити

 • Научићеш како да правилно користиш ИКТ уређаје у савременом животу.
 • Научићеш да именујеш основне врсте и компоненте ИКТ уређаја.
 • Научићеш да правиш разлику између хардвера, софтвера и сервиса.
 • Научићеш да прилагодиш радно окружење применом основних подешавања.
 • Научићеш да сачуваш и организујеш податке.
 • Научићеш да разликујеш основне типове датотека.
 • Научићеш да креираш дигиталну слику и примениш основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички).
 • Научићеш да креираш текстуални документ и примениш основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички).
 • Научићеш да примењујеш алате за снимање и репродукцију аудио и видео-записа.
 • Научићеш да разликујеш основне типове датотека.
 • Научићеш да креираш мултимедијалну презентацију и примениш основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички).
 • Научићеш како да реагујеш исправно када дођеш у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја.
 • Научићеш какав је значај правилног одлагања дигиталног отпада за заштиту животне средине.
 • Научићеш да разликујеш безбедно од небезбедног и пожељно од непожељног понашања на интернету.
 • Научићеш да реагујеш исправно када дођеш у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета.
 • Научићеш како да приступаш интернету, самостално претражујеш, проналазиш информације у дигиталном окружењу и преузимаш их на свој уређај.
 • Научићеш како да информацијама на интернету приступиш критички.
 • Научићеш да спроводиш поступке за заштиту личних података и приватности на интернету.
 • Научићеш шта су ауторска права и разумећеш њихов значај.
 • Научићеш да препознаш ризик зависности од технологије и њен утицај на твоје здравље.
 • Научићеш да рационално управљаш временом које проводиш у раду са технологијом и на интернету.

Потребне ствари за курс

 • рачунар са приступом интернету

Sadržaj kursa

1 lekcija
4 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
3 lekcije
3 lekcije 1 kviz
6 lekcija 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
3 lekcije
4 lekcije 1 kviz
4 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz
2 lekcije 1 kviz