$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Takmičenja za srednjoškolce od 2017. godine

Trotoar

Autor zadatka Nikola Milosavljević
Saradnici Nikola Jovanović
Autor rešenja zadatka Nikola Milosavljević
Izvor zadatka Nikola Milosavljević
vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni ulaz standardni izlaz

Mali Milutin mnogo voli da ide u školu, tj. da pešači od kuće do škole. Njegov omiljeni predmet je matematika, omiljeni brojevi - celi brojevi, a omiljene operacije su mu sabiranje i množenje jer ostale ne zna.

Jednog dana, na putu do škole, naišao je na tri cela broja , i , napisana jedan za drugim kredom na trotoaru. Tada mu je sinula strašna ideja: dopisaće neku od njemu omiljenih operacija između prvog i drugog kao i između drugog i trećeg broja tako da rezultat bude najmanji mogući broj; zatim će pobeći sa lica mesta. Odredite koji je to najmanji mogući broj uzimajući u obzir da Milutin nije mogao da menja redosled brojeva niti da dopisuje zagrade, ali da zna o prioritetu operacija.

Opis ulaza

U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalaze se tri cela broja , i , razdvojena razmacima i u redosledu kojim su napisani na trotoaru.

Opis izlaza

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza ispisati jedan ceo broj - traženi najmanji mogući broj koji može dobiti Milutin.

Primeri

Ulaz Izlaz
1 2 1 2
Ulaz Izlaz
-2 5 -7 -37

Objašnjenje primera

U prvom primeru najmanji broj dobijamo dopisivanjem dve operacije množenja: , dok je za drugi primer potrebno prvo dopisati sabiranje pa množenje : .

Ograničenja

Test primeri su podeljeni u dve disjunktne grupe:

  • U test primerima koji vrede poena važiće .
  • U test primerima koji vrede poena važiće .

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.