$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Rastojanje kuća

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Pera i Mika žive u istoj ulici, Mikina kuća je udaljenija od škole. Oni idu u školu istim putem, polaze iz kuće u isto vreme i ravnomerno se kreću. Pera se kreće brzinom , a Mika brzinom (). Napisati program kojim se određuje koliko je rastojanje između njihovih kuća, ako je posle sekundi Mika bio metara iza Pere.

Ulaz

Unose se četiri realna broja koji redom predstavljaju brzinu kretanja Pere (), brzinu kretanja Mike (), brzine su izražene u , broj sekundi () i rastojanje između Pere i Mike u metrima (). Svaki podatak je u posebnoj liniji standardnog ulaza.

Izlaz

Na standarnom izlazu prikazati realan broj, na dve decimale, koji predstavlja koliko je rastojanje između njihovih kuća.

Primer

Ulaz

1.6
2.1
10
30.0

Izlaz

35.00

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.