$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Čitanje do minus 1 ili do n-tog

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Pera se tokom časa igrao i seckao kvadrate od papira. Učiteljica je to primetila i dala mu je zadatak da izračuna ukupnu površinu svih kvadratića. Napiši program koji Peri pomaže da to uradi. Pera, na samom početku unosi broj za koji je siguran da je veći ili jednak broju kvadratića. Nakon toga, unosi najviše brojeva koji predstavljaju dužine stranica kvadratića, pri čemu, ako primeti da kvadratića ima manje od broja , on unosi , čime označava da je potrebno prekinuti unos.

Ulaz

Sa standardnog ulaza se učitava broj (), a zatim celih brojeva između i , pri čemu, ako je , onda se nakon njih unosi .

Izlaz

Na standardni izlaz ispisati jedan ceo broj koji predstavlja ukupnu površinu svih kvadrata.

Primer 1

Ulaz

5
1
2
3
4
5

Izlaz

55

Primer 2

Ulaz

5
1
2
3
-1

Izlaz

14

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.