$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Креирање векторске графике

Питање 1.

За коју врсту рачунарске графике важи да када се слика увећа она остаје оштра, тачније увећањем на било коју величину не губи се квалитет слике?

  Q-20: Изабери одговор:

 • векторска графика
 • Тачно
 • растерска графика
 • Нетачно

Питање 2.

Коју опцију користимо за исцртавање правоугаоника у програму Inkscape?

  Q-21: Изабери одговор:

 • Create stars and polygons
 • Нетачно
 • Create circles, ellipses and arcs
 • Нетачно
 • Create rectangles and squares
 • Тачно
 • Create spirals
 • Нетачно

Питање 3.

Koји тастер са тастатуре мора да буде притиснут да бисте могли да исцртате квадрат у програму Inkscape?

  Q-22: Изабери одговор:

 • Shift
 • Нетачно
 • Delete
 • Нетачно
 • Ctrl
 • Тачно

Питање 4.

Који тастер са тастатуре треба да буде притиснут да бисмо исцртали круг? (одговор уписати великим словима латиницом)

Одговор: