$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са текстом – преглед садржаја текстуалног документа

Питање 1.

Да ли је дато тврђење тачно?

Стилови омогућавају доследно форматирање елемената текста који се налазе на истом нивоу логичке структуре (нпр. свих наслова, свих поднаслова…).

  Q-3: Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.

Да ли је дато тврђење тачно?

За уметање прегледа садржаја текстуалног документа довољно је пре тога повећати величину слова наслова и поднаслова.

  Q-4: Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 3.

Да ли је дато тврђење тачно?

Није могуће креирати садржај у програмима Google Doc.

  Q-5: Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 4.*

Како се назива скуп разних формата (нпр. величина слова, боја, поравнање и др.) који се могу једноставно истовремено применити на текст, а такође искористити за доследно форматирање елемената текста истог нивоа (нпр. свих наслова, поднаслова…)?

Одговор: