$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са текстом – преглед садржаја текстуалног документа

Питање 1.

  Q-3: Да ли је дато тврђење тачно?

  Стилови омогућавају доследно форматирање елемената текста који се налазе на истом нивоу логичке структуре (нпр. свих наслова, свих поднаслова…).

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.

  Q-4: Да ли је дато тврђење тачно?

  За уметање прегледа садржаја текстуалног документа довољно је пре тога повећати величину слова наслова и поднаслова.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 3.

  Q-5: Да ли је дато тврђење тачно?

  Није могуће креирати садржај у програмима Google Doc.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 4.*

Како се назива скуп разних формата (нпр. величина слова, боја, поравнање и др.) који се могу једноставно истовремено применити на текст, а такође искористити за доследно форматирање елемената текста истог нивоа (нпр. свих наслова, поднаслова…)?

Одговор: