$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад на дељеним документима у облаку

Питање 1.*

Коју услугу нам рачунарство у облаку НЕ омогућава? Изабери све тачне одговоре:

  Q-21: Изабери одговор:

 • коришћење онлајн програма
 • Нетачно
 • могућност штампања на удаљеном штампачу
 • Тачно
 • складиштење датотека у посебном простору
 • Нетачно

Питање 2.

Колико се бесплатног меморијског простора на Гугл диску додељује сваком креираном налогу? Изабери тачан одговор.

  Q-22: Изабери одговор:

 • 10 GB
 • Нетачно
 • 15 MB
 • Нетачно
 • 15 GB
 • Тачно
 • 5 TB
 • Нетачно

Питање 3.

Како може да се подели садржај Гугл диска? Изабери тачaн одговор.

  Q-23: Изабери одговор:

 • тако да буде јаван и да му може приступити свако
 • Тачно
 • тако да му могу приступити само особе које знају лозинку
 • Нетачно
 • садржај са Гугл диска се не може делити са другима
 • Нетачно

Питање 4.*

Које од наведених изјава су тачне. Одабери све тачне одговоре:

  Q-24: Изабери одговорe:

 • На Гугл диск се могу отпремати само датотеке, а не и фасцикле
 • Нетачно
 • Садржај са Гугл диска се не може брисати
 • Нетачно
 • Свако ко путем линка приступи документу са Гугл диска може га преузети на свој рачунар
 • Тачно

Питање 5.

Садржај који није подељен са другим корисницима је приватан и нико осим власника Гугл диска нема приступ том садржају. Изабери тачан одговор:

  Q-25: Изабери одговор:

 • Тачно
 • Тачно
 • Нетачно
 • Нетачно