$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Хипервеза и хипертекст

Питање 1.*

Хипервеза или хиперлинк је посебно означен део текста који води: (Изабери тачан одговор):

  Q-8: Изабери одговор:

 • ка другим деловима истог текста
 • Нетачно
 • ка неком другом садржају ван тог текста
 • Нетачно
 • ка другим деловима истог текста или ка неком другом садржају
 • Тачно

Питање 2.*

Какве документе представљају повезане веб-странице које поред текста, садрже и слике, анимације, звучне и видео записе? Изабери тачан одговор:

  Q-9: Изабери одговор:

 • Хипермедијалне документе
 • Тачно
 • Хипертекстуалне документе
 • Нетачно
 • Мултимедијалне документе
 • Нетачно

Питање 3.

Шта НЕ може бити одредиште постављеног хиперлика? Изабери све тачне одговоре:

  Q-10: Изабери одговорe:

 • документ који се тренутно уређује
 • Нетачно
 • документ на другом рачунару који није повезан на интернет
 • Тачно
 • нови документ, који настаје кликом на хиперлинк
 • Тачно
 • имејл адреса
 • Нетачно
 • постојећи документ или веб-страна
 • Нетачно

Питање 4.*

Како се може једном креирана хипервеза модификовати? (Изабери све тачне одговоре)

  Q-11: Изабери одговорe:

 • може се накнадно само изменити
 • Нетачно
 • може се накнадно само отворити
 • Нетачно
 • може се накнадно изменити, отворити, копирати, уклонити
 • Тачно

Питање 5.*

Какав редослед читања, односно прегледања садржаја омогућује хипертекст? (Изабери све тачне одговоре)

  Q-12: Изабери одговор:

 • линеаран
 • Нетачно
 • нелинеаран
 • Тачно
 • билинеаран
 • Нетачно

Питање 6.

Путем хиперлинка НЕ можемо да приступимо садржају, ако је он … (изабери тачан одговор)

  Q-13: Изабери одговор:

 • недавно посећен
 • Нетачно
 • уређиван (мењан) након формирања хиперлика
 • Нетачно
 • премештен након формирања хиперлика
 • Тачно
 • у истом фолдеру где је и документ са хиперлинком
 • Нетачно