$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са текстом логичка структура и стилови

Питање 1.

  Q-25: Да ли је тачно следеће тврђење:

  У апликацији за обраду текста Microsoft Word можемо да модификујемо уграђене стилове.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.

Како се назива скуп правила која могу да се одједном (заједно) примене на одабрани текст, што нам омогућава брзо обликовање текста, тачније доследно форматирање елемената текста (нпр. свих наслова, поднаслова…)? Одговор откуцај малим словима на ћириличком писму.

Одговор:

Питање 3.

  Q-26: Да ли је тачно следеће тврђење?

  Могуће је креирати стилове и у Google Doc.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-27: Да ли је тачно следеће тврђење?

  Визуелна презентација текста представља његов појавни облик (то што видимо на екрану биће видљиво на папиру, након штампања).

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 5.

  Q-28: Да ли је тачно следеће тврђење?

  У програму за обраду текста могуће је модификовати уграђене стилове

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно