$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са сликама

Питање 1.

  Q-12: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програмима за обраду растерске графике могуће је на слику додати текст.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.

  Q-13: Да ли је следеће тврђење тачно?

  Слику сачувану у формату одабраног растерског програма можемо да отворимо на било ком рачунару.

  Изабери одговор:

 • Не
 • Нетачно
 • Да, увек
 • Нетачно
 • Да, само када је на рачунару инсталиран тај програм.
 • Тачно

Питање 3.*

У једној врсти рачунарске графике слика остаје оштра и када се увећа, тачније увећањем на било коју величину не губи се квалитет слике.

Како се зове таква графика? Одговор откуцај малим словима на ћириличком писму.

Одговор:

Питање 4.

  Q-14: Да ли је следеће тврђење тачно?

  Слике које настају или се приказују уз помоћ дигиталних уређаја називају се рачунарска графика.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 5.

  Q-15: Која алатка у програму Gimp 2 се користи за исцртавање праве линије?

  Изабери одговор:

 • алатка кантица
 • Нетачно
 • алатка гумица
 • Нетачно
 • алатка линија
 • Нетачно
 • алатка четкица
 • Тачно