$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рачунарске мреже. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у мрежном окружењу

Питање 1.

Шта чини рачунарску мрежу? Изабери тачан одговор:

  Q-1: Изабери тачан одговор:

 • десктоп рачунари који су повезани кабловима и међусобно могу да шаљу само кратке поруке
 • Нетачно
 • различити ИКТ уређаји повезани кабловима или бежично тако да комуницирају међусобно размењујући податке и делећи ресурсе
 • Тачно
 • лаптоп рачунари, таблети и мобилни телефони повезани бежично који могу да размењују датотеке
 • Нетачно

Питање 2.

Шта су предности рачунарских мрежа у односу на појединачне ИКТ уређаје? Изабери све тачне одговоре:

  Q-2: Изабери тачан одговор:

 • комуникација
 • Тачно
 • дељење информација и садржаја
 • Тачно
 • мања потрошња енергије
 • Нетачно
 • дељење хардвера и софтвера
 • Тачно
 • већа сигурност података
 • Нетачно

Питање 3.*

Које врсте рачунарских мрежа постоје у односу на растојање, односно величину физичког простора који заузимају? Изабери све тачне одговоре:

  Q-3: Изабери тачан одговор:

 • WAN (Wide Area Network) - Мреже ширег подручја
 • Тачно
 • CAN (City Area Network) - Градске рачунарске мреже
 • Нетачно
 • LAN (Local Area Network) - Локалне рачунарске мреже
 • Тачно
 • PAN (Personal Area Network) - Личне рачунарске мреже
 • Тачно
 • Интернет - Глобална рачунарска мрежа
 • Тачно

Питање 4.

Како се назива главни рачунар на коме се налазе ресурси рачунарске мреже и који омогућује да они буду доступни осталим рачунарима у мрежи? (одговор уписати малим словима ћирилице)

Одговор:

Питање 5.*

Како се назива стална адреса уређаја која се задаје као низ хексадецималних бројева и садржи информацију о типу произвођача и серијски број? Изабери тачан одговор:

  Q-4: Изабери тачан одговор:

 • мнемоничка адреса
 • Нетачно
 • MAC адреса
 • Тачно
 • IP адреса
 • Нетачно

Питање 6.

Који од наведених домена не припадају географским доменима? Изабери све тачне одговоре:

  Q-5: Изабери тачан одговор:

 • .rs
 • Нетачно
 • .biz
 • Тачно
 • .fr
 • Нетачно
 • .срб
 • Нетачно
 • .ch
 • Нетачно

Питање 7.

Који је домен намењен образовним институцијама? Изабери тачан одговор:

  Q-6: Изабери тачан одговор:

 • .gov
 • Нетачно
 • .edu
 • Тачно
 • .com
 • Нетачно
 • .net
 • Нетачно

Питање 8.**

Како се назива јединствена адреса неког ресурса на интернету, попут појединачне интернет странице, датотеке, или сервиса? Изабери тачан одговор:

  Q-7: Изабери тачан одговор:

 • Uniform Resource Locator - URL
 • Тачно
 • Uniform Resource System - URS
 • Нетачно
 • Domain Name System - DNS
 • Нетачно
 • Local Name System - LNS
 • Нетачно

Питање 9.**

Како се назива систем који претвара мнемоничку адресу у IP адресу? Изабери тачан одговор:

  Q-8: Изабери тачан одговор:

 • Uniform Resource Locator - URL
 • Нетачно
 • Uniform Resource System - URS
 • Нетачно
 • Domain Name System - DNS
 • Тачно
 • Local Name System - LNS
 • Нетачно