$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Цртање основних графичких елемената

Питање 1.**

Коју вредност је потребно да унесеш у опцију Corners алатке Create stars and polygons за исцртавање троугла?

Одговор:

Питање 2.

Дато је тврђење. У тексту можемо да вршимо измене фонта и његове величине, да изменимо хоризонтално и вертикално растојање између речи или слова, као и да ротирамо слова? Да ли је тврђење тачно?

  Q-17: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 3.*

Који тастер треба да држимо притиснут ако желимо да задржимо пропорције објекта, током промене величине објекта у програму Inkscape? (одговор уписати великим словима латиницом)

Одговор:

Питање 4.*

Упиши редне бројеве поступка за исцртавање различитих облика.

1: развуци облик до жељене величине

2: одабери алатку Create rectangles and squares

3: притисни примарни тастер миша

4: отпусти примарни тастер миша

Одговор:

Питање 5.

Дато је тврђење. У програму Inkscape коришћењем опције можемо да креирамо банере, логое или натписе. Да ли је тврђење тачно?

  Q-18: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно