$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Обрада и визуелизација података

Питање 1.

  Q-11: Којим знаком се означава дељење у Екселу?

  Изабери одговор:

 • /
 • Тачно
 • %
 • Нетачно
 • :
 • Нетачно
 • \
 • Нетачно

Питање 2.

  Q-12: Како се у Екселу означава правоугаона група (опсег, распон) ћелија од ћелије B1 до ћелије F11?

  Изабери одговор:

 • B1,F11
 • Нетачно
 • B1;F11
 • Нетачно
 • B1..F11
 • Нетачно
 • B1:F11
 • Тачно

Питање 3.

  Q-13: Дијаграм на слици се зове:

  _images/DijagramSektorski.jpg

  Изабери одговор:

 • секторски дијаграм
 • Тачно
 • стубичасти дијаграм
 • Нетачно
 • линијски дијаграм
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-14: Дијаграм на слици се зове:

  _images/DijagramStubicasti.jpg

  Изабери одговор:

 • стубичасти дијаграм
 • Тачно
 • секторски дијаграм
 • Нетачно
 • линијски дијаграм
 • Нетачно

Питање 5.

  Q-15: Дијаграм на слици се зове:

  _images/DijagramLinijski.jpg

  Изабери одговор:

 • {dijagram_3_o1}
 • Тачно
 • {dijagram_3_o2}
 • Нетачно
 • {dijagram_3_o3}
 • Нетачно

Питање 6.*

  Q-16: Како се у Екселу означава ћелија која се налази у пресеку друге колоне и треће врсте табеле?

  Изабери одговор:

 • 3B
 • Нетачно
 • 2C
 • Нетачно
 • C2
 • Нетачно
 • B3
 • Тачно

Питање 7.*

  Q-17: У ћелију A1 је унета вредност 5, а у ћелију B7 вредност 9. У ћелију C2 је унета формула =A1-B7. Шта ће бити приказано у ћелији C2?

  Изабери одговор:

 • -4
 • Тачно
 • 4
 • Нетачно
 • =A1-B7
 • Нетачно
 • A1-B7
 • Нетачно

Питање 8.*

  Q-18: Који од следећих израза представља функцију у Екселу:

  Изабери одговор:

 • 11+25
 • Нетачно
 • A1+A2
 • Нетачно
 • SUM(A3:A4)
 • Тачно
 • Funkcija
 • Нетачно

Питање 9.*

  Q-19: Чему служи функција SUM у Екселу?

  Изабери одговор:

 • За израчунавање просека вредности из задатог опсега.
 • Нетачно
 • За израчунавање збира вредности из задатог опсега.
 • Тачно
 • За постављање свих вредности из опсега на сумарну вредност.
 • Нетачно
 • За сумирање релативне грешке вредности из опсега.
 • Нетачно

Питање 10.*

  Q-20: Који је исправан начин коришћења функције SUM у Екселу?

  Изабери одговор:

 • =SUM(A1:A3)
 • Тачно
 • =SUM(A1%A3)
 • Нетачно
 • =SUM(A1%A2%A3)
 • Нетачно
 • =SUM(A1::A3)
 • Нетачно

Питање 11.**

  Q-21: Чему служи функција ROUND у Екселу?

  Изабери одговор:

 • Да заокружи вредност у ћелији на прву следећу десетицу.
 • Нетачно
 • Да прикаже прву већу вредност од броја у ћелији.
 • Нетачно
 • Да прикаже прву мању вредност од броја у ћелији.
 • Нетачно
 • Да заокружи вредност у ћелији на задати број децимала.
 • Тачно

Питање 12.**

  Q-22: Који је исправан начин коришћења функције ROUND у Екселу?

  Изабери одговор:

 • =ROUND(A1:A3)
 • Нетачно
 • =ROUND(A1,A2,A3) или =ROUND(A1;A2;A3) у зависноти од подешавања "Regional Settings" оперативног система
 • Нетачно
 • =ROUND(A1,3) или =ROUND(A1;3) у зависноти од подешавања "Regional Settings" оперативног система
 • Тачно
 • =ROUND(A1)
 • Нетачно

Питање 13.**

  Q-23: Измена вредности у некој ћелији табеле -

  Изабери одговор:

 • не утиче на друге ћелије табеле.
 • Нетачно
 • може да утиче на вредност других ћелија у табели, али то није дефинисано.
 • Нетачно
 • утиче на вредности ћелија у којима се налази формула чија вредност зависи од измењене ћелије.
 • Тачно

Питање 14.**

  Q-24: Уколико желимо да визуелизујемо учешће појединих делова у целини, најпогодније је користити

  Изабери одговор:

 • низ тачака спојених линијама (линијски дијаграм).
 • Нетачно
 • секторски дијаграм.
 • Тачно
 • стубичасти дијаграм.
 • Нетачно
 • ниједан од ове три врсте дијаграма.
 • Нетачно

Питање 15.**

  Q-25: Означи тачан исказ -

  Изабери одговор:

 • Приликом копирања формула Екселу је дозвољено да мења адресу $B$7 како би очувао „логику формуле“.
 • Нетачно
 • Приликом копирања формула Екселу није дозвољено да мења адресу B7 како би очувао „логику формуле“.
 • Нетачно
 • Приликом копирања формула Екселу није дозвољено да мења ни адресу B7 ни адресу $B$7.
 • Нетачно
 • Приликом копирања формула Екселу је дозвољено да мења адресу B7 како би очувао „логику формуле“, а није му дозвољено да мења адресу $B$7.
 • Тачно

Питање 16.**

  Q-26: Који је исправан начин да се у Екселу унутар радног листа „kalkulacija” преузме вредност из ћелије A10 која се налази на радном листу „podaci”:

  Изабери одговор:

 • podaci!A10
 • Тачно
 • kalkulacija$A10
 • Нетачно
 • podaci$A10
 • Нетачно
 • kalkulacija!A10
 • Нетачно

Питање 17.**

  Q-27: Који је исправан начин да се у Екселу унутар радног листа „kalkulacija” преузме збир вредности из опсега ћелија од A10 до B15 које се налазе на радном листу „podaci”:

  Изабери одговор:

 • =SUM(podaci:A10$B15)
 • Нетачно
 • =SUM(podaci!A10:B15)
 • Тачно
 • =SUM(kalkulacija:A10!B15)
 • Нетачно
 • =SUM(kalkulacija!A10:B15)
 • Нетачно