$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Унос података у Ексел табелу

Питање 1.

Ексел је моћан -

  Q-1: Изабери одговор:

 • Програм за обраду текста
 • Нетачно
 • Програм за комуникацију
 • Нетачно
 • Програм за управљање базом података
 • Нетачно
 • Програм за табеларна израчунавања
 • Тачно

Питање 2.

Табела у Екселу чије колоне су означене словима а врсте бројевима се зове -

  Q-2: Изабери одговор:

 • дијалог
 • Нетачно
 • радни лист
 • Тачно
 • радна свеска
 • Нетачно
 • документ
 • Нетачно

Питање 3.

Која опција у Екселу копира садржај из документа у Clipboard?

  Q-3: Изабери одговор:

 • Copy
 • Тачно
 • Cut
 • Нетачно
 • Paste
 • Нетачно
 • Merge
 • Нетачно

Питање 4.*

Означи тачан исказ -

  Q-4: Изабери одговор:

 • у Ексел табелу се могу уметнути само нове колоне, али не и нове врсте
 • Нетачно
 • у Ексел табелу се могу уметнути само нове врсте, али не и нове колоне
 • Нетачно
 • у Ексел табелу се могу уметнути и нове врсте и нове колоне
 • Тачно
 • у Ексел табелу се могу уметнути и нове колоне и нове врсте, али само на почетак табеле
 • Нетачно

Питање 5.**

У ћелију C11 је унет децималан број 12.9999. Ако наложимо Екселу да садржај ћелије C11 прикаже на две децимале, видећемо:

  Q-5: Изабери одговор:

 • 12
 • Нетачно
 • 12.99
 • Нетачно
 • 13.00
 • Тачно
 • 13
 • Нетачно

Питање 6.**

Означи СВЕ ТАЧНЕ исказе:

  Q-6: Изабери одговорe:

 • У Екселу је могуће рачунати само са бројевима
 • Нетачно
 • У Екселу је могуће рачунати са датумима
 • Тачно
 • У Екселу је могуће рачунати са временом
 • Тачно
 • У Екселу је могуће рачунати са валутама
 • Тачно

Питање 7.**

Означи СВЕ ТАЧНЕ исказе:

  Q-7: Изабери одговорe:

 • Опција "Save As" омогућује да се документ сними на CD/DVD
 • Нетачно
 • Опција "Save As" омогућује да се документ сними под другим именом
 • Тачно
 • Опција "Save As" омогућује да се документ сними у други фолдер
 • Тачно
 • Опција "Save As" омогућује да се документ сними у PDF формату
 • Тачно

Питање 8.**

Шта се постиже опцијом „Merge and Center” у Екселу?

  Q-8: Изабери одговор:

 • Изабране ћелије се споје и њихов садржај се центрира у односу на ћелију
 • Тачно
 • Израчуна се аритметичка средина вредности из одабраних ћелија
 • Нетачно
 • Вредности из одабраних ћелија се саберу и усредње.
 • Нетачно
 • Садржај ћелије се постави у центар табеле
 • Нетачно

Питање 9.**

Сервис у облаку може кориснику да понуди -

  Q-9: Изабери одговор:

 • само чување докумената на серверима компаније
 • Нетачно
 • само уређивање докумената из веб-прегледача који морају бити смештени на локалној машини корисника
 • Нетачно
 • само управљање електронском поштом која је смештена на серверима компаније
 • Нетачно
 • чување докумената са серверима компаније, као и уређивање докумената и управљање електронском поштом из веб-прегледача
 • Тачно