$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Унос података у Ексел табелу

Питање 1.

  Q-1: Ексел је моћан -

  Изабери одговор:

 • Програм за обраду текста.
 • Нетачно
 • Програм за комуникацију.
 • Нетачно
 • Програм за управљање базом података.
 • Нетачно
 • Програм за табеларна израчунавања.
 • Тачно

Питање 2.

  Q-2: Трака која се налази при врху прозора, простире се целом дужином прозора и садржи сличице команди које могу да се позову са траке се зове:

  _images/ribbon.jpg

  Изабери одговор:

 • Мени (Menu)
 • Нетачно
 • Мени трака (Menu ribbon)
 • Нетачно
 • Контролна трака (Control ribbon)
 • Нетачно
 • Командна трака (Command ribbon)
 • Тачно

Питање 3.

  Q-3: Табела у Екселу чије колоне су означене словима а врсте бројевима се зове -

  Изабери одговор:

 • дијалог
 • Нетачно
 • радни лист
 • Тачно
 • радна свеска
 • Нетачно
 • документ
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-4: Која опција у Екселу копира садржај из документа у Clipboard?

  Изабери одговор:

 • Copy
 • Тачно
 • Cut
 • Нетачно
 • Paste
 • Нетачно
 • Merge
 • Нетачно

Питање 5.*

  Q-5: Означи тачан исказ -

  Изабери одговор:

 • У Ексел табелу се могу уметнути само нове колоне, али не и нове врсте.
 • Нетачно
 • У Ексел табелу се могу уметнути само нове врсте, али не и нове колоне.
 • Нетачно
 • У Ексел табелу се могу уметнути и нове врсте и нове колоне.
 • Тачно
 • У Ексел табелу се могу уметнути и нове колоне и нове врсте, али само на почетак табеле.
 • Нетачно

Питање 6.**

  Q-6: У ћелију C11 је унет децималан број 12.9999. Ако наложимо Екселу да садржај ћелије C11 прикаже на две децимале, видећемо:

  Изабери одговор:

 • 12
 • Нетачно
 • 12.99
 • Нетачно
 • 13.00
 • Тачно
 • 13
 • Нетачно

Питање 7.**

  Q-7: Означи СВЕ ТАЧНЕ исказе:

  Изабери одговорe:

 • У Екселу је могуће рачунати само са бројевима.
 • Нетачно
 • У Екселу је могуће рачунати са датумима.
 • Тачно
 • У Екселу је могуће рачунати са временом.
 • Тачно
 • У Екселу је могуће рачунати са валутама.
 • Тачно

Питање 8.**

  Q-8: Означи СВЕ ТАЧНЕ исказе:

  Изабери одговорe:

 • Опција „Save As“ омогућује да се документ сними на CD/DVD.
 • Нетачно
 • Опција „Save As“ омогућује да се документ сними под другим именом.
 • Тачно
 • Опција „Save As“ омогућује да се документ сними у други фолдер.
 • Тачно
 • Опција „Save As“ омогућује да се документ сними у PDF формату.
 • Тачно

Питање 9.**

  Q-9: Шта се постиже опцијом „Merge and Center“ у Екселу?

  Изабери одговор:

 • Изабране ћелије се споје и њихов садржај се центрира у односу на ћелију.
 • Тачно
 • Израчуна се аритметичка средина вредности из одабраних ћелија.
 • Нетачно
 • Вредности из одабраних ћелија се саберу и усредње.
 • Нетачно
 • Садржај ћелије се постави у центар табеле.
 • Нетачно

Питање 10.**

  Q-10: Сервис у облаку може кориснику да понуди -

  Изабери одговор:

 • само чување докумената на серверима компаније.
 • Нетачно
 • само уређивање докумената из веб-прегледача који морају бити смештени на локалној машини корисника.
 • Нетачно
 • само управљање електронском поштом која је смештена на серверима компаније.
 • Нетачно
 • чување докумената са серверима компаније, као и уређивање докумената и управљање електронском поштом из веб-прегледача.
 • Тачно